Annika Nordgren Christensen som modererar Combitechs Totalförsvarsdag 2020. Porträttet är taget av Stefan Tell.

Vi tar tempen inför Totalförsvarsdagen 2020

Onsdagen den 14 oktober arrangeras Totalförsvarsdagen. I år som en digital mötesplats med hänsyn till pandemin. I fokus står näringslivets roll i totalförsvarsplaneringen men också hur samhället i stort ska kunna samverka för att bygga upp ett modernt totalförsvar. Vi har pratat med Annika Nordgren Christensen som guidar gäster och lyssnare genom webbinariet.

Hej Annika, hur känns det att det snart är dags för Totalförsvarsdagen 2020 som du ska moderera?

- Mycket bra! Den kommer helt rätt i tid inför det försvarsinriktningsbeslut riksdagen förväntas fatta beslut om i december, som omfattar perioden 2021-2025. Det finns också mycket erfarenheter från pandemihanteringen att ta med sig in i civilt försvar och totalförsvarsplaneringen.

Vad är du nyfiken på att följa upp från Totalförsvarsdagen 2019?

- Näringslivets bidrag i kris och samhällets beroende av företagens förmåga och vilja i krishantering hamnade i fokus i och med pandemihanteringen. Medan politikens kvarnar ibland mal ganska långsamt, det är ju ganska länge sedan som den statliga utredningen om näringslivets roll inom totalförsvaret levererade sitt resultat. Vad kan vi nu lära och förstå från krisberedskapen, som skyndar på tydliga besked om förväntningar, avtal och finansiering i totalförsvarsplaneringen? 

Vilka programpunkter tycker du ska bli extra spännande att moderera och varför?

- Faktum är att det är omöjligt att välja i år. Vi kommer ju höra om allt från vad som troligen är en alldeles purfärsk försvars inriktningsproposition till vad som egentligen hände när Sverige började bunkra toapapper!

Har du funderat något kring hur du och talarna ska skapa engagemang nu när arrangemanget är digitalt (på grund av Covid19-situationen).

- De ämnen vi behandlar är aktuella och relevanta och de som medverkar är personer som axlar stort ansvar i sina respektive verksamheter och har ett tydligt eget engagemang för frågorna, så jag är helt säker på att det kommer gå fram genom skärmar runtom i Sverige.

Vad betyder det att näringslivets roll i totalförsvarsplaneringen lyfts?

- Jag vill återigen trycka på att vi måste komma längre när det gäller näringslivets roll i totalförsvaret. Det kommande försvarsinriktningsbeslutet syftar till att höja Sveriges försvarsförmåga civilt och militärt, vilket i sin tur beror på det över tid försämrade säkerhetspolitiska läget. Om vi inte stärker förmågan och växer med parallellitet, civilt och militärt, privat och offentligt, kommer det halta.

Slutligen varför tycker du att man ska anmäla sig och lyssna in webbinariet?

- Jag tycker man ska passa på att se det live, för då kan man ställa frågor till de personer som medverkar. Hoppas vi hörs!

Anmäl dig till Totalförsvarsdagen nu

Nu fortsätter samtalet om näringslivets roll i totalförsvaret. Vi möts digitalt i ett webbinar den 14 oktober där vi sätter fokus på vad totalförsvarsplaneringen innebär rent konkret för näringslivet – nu och framåt! Läs mer och anmäl dig.