Vi firar vår 80-åriga kollega!

Förra veckan fyllde Combitechs medarbetare Lars Bergman 80 år! Lars började sin resa på Combitech, som då hette något annat, för 44 år sedan - och hans passion för att bidra till ett säkrare samhälle är fortfarande lika stark.

- När jag först började här hette Combitech inte Combitech - jag sökte faktiskt jobb på ett företag som heter Telub AB. Det är en lång historia, men efter flera uppköp och sammanslagningar av olika företag inom försvarsindustrin blev Telub AB till slut Combitech AB i Saab-koncernen! Säger Lars.

Tidig karriär

När Lars Bergman började sin karriär på Telub AB år 1977 befann han sig i Stockholm. Via en tidningsannons sökte och fick Lars jobb på Stockholmskontoret där hans huvudsakliga arbete riktade sig mot FMV (Försvarets Materielverk). Telub AB hade vid den tidpunkten sitt huvudkontor i Växjö och en mindre filial i Stockholm för att tillgodose behovet av konsultstöd för FMV.

- Från min anställning 1977 var mitt huvudsakliga uppdrag planering och implementering av teleinstallationer på militära flygbaser. Vid kalla krigets slut i mitten på 90-talet och med neddragningar inom försvaret kom verksamheten att inrikta sig på teleprojektering av nya flygledartorn (TWR) på Frösön (F4), Kallax (F21) och Såtenäs (F7), says Lars.

Lars fortsatte sitt konsultuppdrag för FMV som i början på 2000-talet började ta fram upphandlingsunderlag för att ersätta den äldre typen av högtalarutrustning på flottiljerna. Den nya högtalarutrustningen användes för personsökning, informationsspridning (ordergivning) men även för varnings- och haverilarm vid nödlandningar.

Att fortsätta sitt arbete

När Lars nådde pensionsåldern 2006 flyttade han och hans fru från Stockholm till Falkenberg för att bygga ett nytt hus. När han flyttade tillfrågades han om han kunde överväga att fortsätta sitt arbete - men från Falkenberg. Lars fortsatte i huvudsak att arbeta med projektering av högtalarutrustning på de kvarvarande flottiljerna i Sverige.

- Det var självklart att fortsätta jobba - jag fick möjlighet att arbeta hemifrån, och den flexibiliteten var precis vad jag ville ha! Det var också en stor ära att FMV ville fortsätta sitt arbete med mig, vilket naturligtvis var en bidragande faktor till varför jag sa ja, säger Lars.

En annan bidragande faktor var att han inte behövde spendera så mycket tid på pappersarbete.

- När jag först började arbeta var det inte lika mycket fokus som det är idag på upphandlingar, ekonomiuppföljningar och ISO-certifieringar. När jag på senare år blev tillfrågad att förlänga mitt kontrakt och delta i fortsatt omsättning och utbyggnad av högtalarsystemet var mitt villkor att en nära kollega skulle ta hand om det administrativa arbetet! Lars skämtsamt.

Nästa steg

Lars firade sin 80-årsdag på ett coronasäkert sätt med sin fru i Göteborg - och om ett par månader gör han sin sista dag på Combitech.

- Det känns betungande att bli 80, det är mycket som är annorlunda. Men jag är ganska frisk och jag är framför allt glad, och det är huvudsaken! Det har varit ett nöje att arbeta under alla dessa år - jag känner mig stolt över vad jag har gjort och vad jag har kunnat göra för Sverige, säger Lars.

Lars avslutar vår konversation med följande:

- Efter att ha haft Telub AB, Telub Teknik AB, FFV Elektronik AB, Enator Communications AB, AerotechTelub AB, SAAB Communications och som sista företag Combitech AB som arbetsgivare under 44 år kastar jag nu in handduken och ”loggar ut” för sista gången.