Världens första certifierade innovationsledare finns på Combitech

Två av världens första certifierade innovationsledare jobbar på Combitech och heter Cecilia Unell och Tomas Planstedt. Certifieringen är ett steg i att ytterligare professionalisera rollen som innovationsledare och kommer stärka Combitechs förmåga och erbjudande inom innovation.

Tomas, först måste vi på Combitech säga stort grattis!

- Tack, det känns fantastiskt roligt! Under förra året har jag och min kollega Cecilia Unell lyckats personcertifiera oss som världens första innovationsledare enligt ISO/IEC 17024. Detta har tidigare inte varit möjligt men Sverige har som första land i världen erbjuda den möjligheten. Totalt finns det idag 11 personcertifierade innovationsledare, varav två alltså på Combitech. Detta känns kul då det ger en legitimitet kring innovationsledarrollen som är viktig för att professionalisera och etablera rollen på liknande sätt som tidigare har gjorts för till exempel projektledare och kvalitetsledare.

Combitech är ett oberoende bolag inom Saabkoncernen som med hjälp av framtidsinriktade medarbetare hjälper sina kunder att bli framgångsrika. Fokus i Combitechs kunderbjudande finns inom två områden; digitalisering och cyber security. I båda områdena är innovation och utveckling en förutsättning för att hela tiden ligga i framkant och erbjuda kunderna det bästa.

Men vad gör en innovationsledare egentligen?

- En innovationsledare har som uppgift att underlätta innovation och riva trösklar för att skapa bra förutsättningar för att kunna släppa loss den inneboende innovationskraften hos medarbetarna eller hos kunderna. Det innebär att skapa struktur och stötta kultur, i stort att vara den som ”krattar i manegen”. Mer specifikt handlar det om flera olika typer av uppgifter som t.ex. driva arbete med att utveckla innovationsstrategier, implementera innovationsprocesser, tillgängliggöra innovationsverktyg och metoder samt planera, genomföra och coacha innovationsinitiativ. Dessutom faciliterar man samarbeten inom innovation och promotar en innovationskultur, förklarar Tomas.

Tomas och Cecilia har även fungerat som innovationscoacher i Saabs senaste koncernövergripande innovationsprogram, Insights & Ideas. Där har de coachat innovatörerna kring process och verktyg samt pitching av förslagen för att förbereda innovatörerna inför finalen med Saabs koncernledning.

- Jag har haft en delad roll som konsult (min huvudsakliga roll) och dels internt på det affärsområde jag tillhört, där jag haft en roll som ansvarig för innovations- och kompetensledningssystemet på affärsområdet. Och såklart coachningen i innovationstävlingen, säger Cecilia.

Tomas, vad är din övergripande roll inom innovation?

- Mitt uppdrag har under de senaste  åren varit att hjälpa Saab Group Strategy med ett antal olika innovationsprojekt. Framför allt har det rört Saabs innovationsprogram, Insights & Ideas, där jag deltagit i planering, koordinering och genomförande samt ingått i utvärderingsteamet och som coach till de två vinnande bidragen. Det har varit riktigt roligt och lärorikt att tillämpa de kunskaper och erfarenheter som jag skaffat mig under de 5 år som jag jobbat med innovation. Förhoppningsvis kan jag även stötta deras fortsatta resa med att påbörja realiseringen av deras innovationsförslag i de kommande innovationsprojekt som startar i år.

Du har också jobbat med andra innovationsprojekt?

- Det stämmer, ett av dem är "Innovation Skills", där vi undersöker vilka kompentensutvecklingsinitiativ som behövs för olika roller inom Saab. Cecilia och jag har också genomfört en innovationsanalys för att utreda vilka hinder och möjligheter som finns för att stärka innovationsförmågan.

Cecilia, berätta lite mer om kopplingen mellan ditt arbete inom verksamhetsarkitektur och innovation?

- I min konsultroll utför jag uppdrag inom verksamhetsutveckling och arkitektur. Här är innovationsledning en nödvändig och viktig del; utan innovation och innovationsledning stagnerar en verksamhet. Vidare är verksamhetsarkitekturen – beskrivningen av hur mål, strategier, processer och information hänger ihop, ett viktigt verktyg för att rikta innovationskraften åt rätt håll. För mig gav utbildningen och certifieringen inom innovationsledningen ett kvitto på hur nära förknippade verksamhetsutveckling och innovationsledning är – det finns många gemensamma processer, metoder och verktyg.

Det finns idag stora inslag av innovationsledning i många av Combitechs befintliga erbjudanden – inte minst vårt digitaliseringserbjudande och våra tjänster inom förändringsledning – och vi arbetar just nu med att ta fram erbjudanden som riktar in sig mer specifikt på innovationsledning, som t.ex. att utforma innovationsstrategier och använda och anpassa processer, metoder och verktyg för att på bästa sätt främja innovationskraften hos våra kunder.

- Fantastiskt kul att vi snart kan lägga till innovationsledning i vårt kompetensutbud inom digitalisering, där kraven att ständigt förändra och förbättra kundens verksamhet och erbjudande, kan dra fördel av metoderna inom systematiskt innovation, säger Combitechs Chief Technology Officer, Johan Gunnarsson.

 

Läs gärna Cecilias blogginlägg på temat: Att styra innovation - går det? När det gäller innovationsledning hörs ibland invändningen att innovation är en kreativ process som inte bör ledas eller styras. Tanken med innovationsledning är dock inte alls att hämma innovationsförmågan utan tvärtom se till att kratta manegen så att innovationsarbetet löper så smidigt som möjligt och riktas mot de kunder eller områden som leder mot företagets mål. 

 

Vill du veta mer om Combitech och vårt innovationsarbete? Välkommen att kontakta:

Tomas Planstedt, Certified Innovation Manager/Coach, tomas.planstedt@combitech.se

Cecilia Unell, Certified Innovation Manager/Coach, cecilia.unell@combitech.se

Johan Gunnarsson, Chief Technology Officer, johan.gunnarsson@combitech.se