Uppkopplade pappersmaskiner världen över

Visionen är att centralt placerade experter från Valmet via upp­kopplade videosändare som bärs som glasögon ska kunna guida lokala mekaniker. I olika länder runt om i världen kan dessa sedan med ­experternas hjälp utföra komplicerade reparationer och förebyggande åtgärder på företagets mjuk­pappersmaskiner. Snabbt och billigt både för kund och leverantör.

– Riktigt där är vi inte ännu, konstaterar Gunnar Gullbrand, Global Tissue Services Director, ansvarig för eftermarknad vid Valmets anläggning i Karlstad som producerar mjukpappersmaskiner för en global marknad. Däremot kan vi redan idag via internet erbjuda våra kunder tjänster som vi inte var i närheten av för några år sedan. 

Valmet är en av de ledande aktörerna när det gäller större anläggningar och levererar 10-12 mjukpapperslinjer per år till olika länder. 

– Den stora geografiska spridningen i världen var en viktig anledning till att vi började undersöka möjligheterna till att koppla upp oss mot våra kunders maskiner, berättar Gunnar Gullbrand.

 

Attitydförändring på gång

Det var dock inte kunderna som tryckte på och ville ha snabb återkoppling och möjlighet till bättre kontroll över ­servicebehov och slitage. Snarare tvärtom faktiskt. 

– Vi stötte emellanåt på starkt motstånd när vi först började diskutera de här idéerna med våra kunder. För att förstå varför måste man ha insyn i hur våra kunders situation ser ut. Branschen är omgärdad av stark sekretess och varje tillverkare har sitt eget recept för sitt mjukpapper för att vinna konkurrensfördelar. I det läget kan det ses som en risk att skicka information från maskinerna via nätet till en extern part. Attityden är trots allt på väg att ändras och intresset för att koppla upp maskinerna har ökat. 

– Idag levererar vi kompletta maskinlinjer och har allt bättre teknik för att utbyta processinformation. Det vi gör rent konkret är att samla in och logga kördata från maskinerna, för att se så att de inte avviker från rekommenderade nivåer och processparametrar. Våra experter här i Karlstad analyserar de värden vi får in och utifrån resultatet ­rekommenderar vi sedan kunden att vidta vissa åtgärder. Antingen på egen hand eller med hjälp av oss.  

Mycket att vinna för båda parter

Den här tjänsten säljs i första hand tillsammans med nya maskiner även om det även finns möjligheter för kunder med befintliga maskiner att koppla upp sig. 

– Vi utvecklas mot att alltmer jobba tillsammans med kunderna som partners snarare än rena leverantörer, eftersom det är viktigt att kunden måste kunna lita på att vi hanterar de data vi samlar in konfidentiellt. 

Med tanke på kundernas inledande tveksamhet är säkerheten förstås en central fråga. Det handlar om alltifrån kryptering till brandväggar och interna rutiner. Satsningar som måste göras, för det finns mycket att vinna för båda parter.  

– Tänk själv vad det kostar att skicka våra bästa experter med kort varsel till Chile, jämfört med att kunna lösa problemen hemifrån. Bara resan dit tar 24-25 timmar med byten. Vi har kommit långt redan idag, men vi ser med spänning fram emot när våra experter kan guida kunderna på distans via uppkopplade glasögon. Det skulle höja både servicenivån och våra utbildningar till en ny nivå.

Ytterligare läsning om Valmet i Karlstad

Finska Valmet omsätter över 20 miljarder kronor och har 12 000 medarbetare runt om i världen, sysselsatta inom en rad olika verksamheter. I Karlstad, där man utvecklar, säljer och levererar mjukpappersmaskiner med tillhörande utrustning, arbetar 560 personer. I Karlstad finns även en komplett pilotanläggning dit kunderna kan åka och öva på olika maskinkonfigurationer och processer.

Mjukpapper, eller det ofta använda engelska ordet, tissue, är ett absorberande papper som används till bland annat toalettpapper, servetter och näsdukar. 

Gunnar Gullbrand om pojken från Bangladesh.

»På en mässa i Barcelona kom det fram en ung pojke från Bangladesh, bara 12 år gammal. Vi vände oss mot pappan för att prata, men han förklarade att det var sonen som var vd för bolaget. Pojken satte sig ner vid ett bord med våra säljare och vi märkte att han var mycket intelligent och ställde de rätta frågorna. Det visade sig att 12-åringen ville sätta upp ett eget tissuebruk för att börja producera mjukpapper. Tyvärr kunde vi inte tillgodose hans behov då, för han ville ha en helautomatisk anläggning, och någon sådan finns inte. Men jag tänker på honom ibland när vi gör tekniska framsteg, att det var en intressant tanke och i framtiden kanske vi kan göra affärer med honom.«