Uppkopplade papperskorgar i Uppsala

Uppsala kommun var först skeptiska till inköp av intelligenta papperskorgar. Idén var det sannerligen inget fel på. Papperskorgarna packar ihop avfallet så att det ryms 5-7 gånger så mycket och sedan meddelar papperskorgarna själva, via en app, när de börjar bli fyllda och behöver tömmas.

– Det vi var tveksamma till var om solcellerna skulle klara av att förse sopkärlen med tillräckligt mycket ström för att vara självförsörjande. Det skulle bli dyrt att koppla upp varje papperskorg till elnätet, konstaterar Per-Rickard Rönnberg, projektledare på Uppsala kommun. Nu behövde de inte oroa sig. Solcellerna är kopplade till ett 12-voltsbatteri och klarar av att både packa avfallet och sända signaler om fyllnadsgraden. Signalerna samlas in och presenteras för användarna i tillverkarens app.

 – För oss är det förstås en stor fördel, säger Per-Rickard Rönnberg. Vi behöver inte åka ut för att tömma sopkärlen i onödan och tack vare packningen rymmer de dessutom betydligt mer. På sikt innebär det besparingar för oss och vi får tid över för annat som behöver göras.    

 

Hoppas på besparingar på sikt

Enligt kalkylerna från företaget bakom BigBelly Solar, som papperskorgarna heter, kan besparingarna bli stora om kommunen satsar fullt ut på lösningen. Detta trots att varje enhet kostar mellan 30 000 och 40 000 kr och det på sikt tillkommer en abonnemangskostnad på appen.

– Vi är försiktiga med att säga för mycket om det i förtid, konstaterar Per-Rickard Rönnberg. Vi har köpt in papperskorgarna i omgångar och har inte helt jämförbara siffror ännu. Men redan nu, med de enheter vi har idag, bedömer vi att vi går plus minus noll. 

Oväntad bieffekt

I praktiken handlar det i dagsläget om 190 papperskorgar, varav ca 70 stycken står var för sig och resten är placerade i grupper om tre. Det ger användarna möjlighet att källsortera, med en tunna för plast, en för övrigt avfall och en för glas. Den sistnämnda skiljer sig åt genom att den inte packar ihop avfallet. Besparingarna görs dels på att korgarna inte behöver tömmas så ofta, vilket spar fordonsbränsle och arbetskraft, dels på att rutterna kan planeras bättre för personalen.

– Sedan är det inte enbart av ekonomiska skäl vi valt att satsa på den här lösningen. Miljön, de minskade transporterna och möjlighet att komprimera det källsorterade materialet, vägde tungt. Dessutom har vi upptäckt en positiv bieffekt som vi inte hade räknat med från början. Sedan vi började med de uppkopplade papperskorgarna så är folk mer noggranna med att slänga skräpet i tunnorna istället för bredvid. Vad det beror på vet jag inte exakt.