Idag bär Magnus uniform på jobbet

Idag är det Uniform på jobbet-dagen och då får hemvärnssoldater möjlighet att bära uniform på arbetet. Vi har fått en pratstund med Magnus Zetterberg, Tech lead på Combitech, som tillbringar sin arbetsdag i uniform.

På vilket sätt bidrar du till att stärka totalförsvaret och samhället?
Eftersom jag utbildats och tränats inom Hemvärnet är jag väl förberedd att agera vid en samhällskris eller i yttersta fall en krigssituation, och jag har även kunskap och färdigheter som kan användas vid olika typer av hjälpinsatser vid krissituationer, som exempelvis snöstormar eller vårfloder. Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och som utgör nästan hälften av personalen.

Varför tycker du det är viktigt att uppmärksamma Uniform på jobbet-dagen?
Jag tycker att Uniform på jobbet-dagen är viktig eftersom det ger möjlighet att synliggöra det arbete som görs inom Hemvärnet. Att bära uniformen visar på ett tydligt sätt att man är en del av en organisation som är beredd att skydda och hjälpa samhället vid behov. För att uppmärksamma Uniform på jobbet-dagen brukar jag själv bära min uniform på kontoret den dagen, men jag försöker också prata med kollegor och vänner om Hemvärnet och dess roll i totalförsvaret.

Hur engagerar du dig inom Hemvärnet?
Mitt engagemang i Hemvärnet innebär att jag regelbundet deltar i utbildningar och övningar för att hålla min kompetens uppdaterad och för att vara redo att agera vid behov. Vid behov kan vi i hemvärnet också rycka in när exempelvis personer försvinner eller för att hjälpa till vid längre strömavbrott. Vi har även olika administrativa uppgifter inom organisationen som innebär att jag hjälper till att planera och genomföra aktiviteter och utbildningar.

Har du något tips till andra som vill engagera sig?
Mitt tips till andra som vill engagera sig inom Hemvärnet eller andra verksamheter inom Sveriges totalförsvar är att ta kontakt med närmaste organisation och fråga om möjligheter som finns. Det kan vara svårt att veta vad man vill göra eller hur man kan bidra, men genom att ta kontakt och prata med representanter kan man få en bättre förståelse för vilka behov som finns och vilka möjligheter som finns. Uniform på jobbet-dagen är en perfekt dag att hitta representanter att prata med!