Trender inom AI

Under de senaste åren har det pratats mycket om artificiell intelligens (AI). Trots det utgör AI-satsningarna än så länge en mycket liten del av storföretagens IT-budget. Vad händer inom teknikområdet och hur ser framtiden ut?

- Den stora trenden inom AI och Big Data handlar om att skapa storytelling på ett nytt sätt. Tidigare har det bara varit experter som har kunnat analysera data på en väldigt avancerad nivå. Nu utvecklas systemen så att beslutsfattare och andra som faktiskt jobbar ute i verksamheten kan använda dem. Vidare har molntjänsterna gjort att vi kan hantera större datamängder än tidigare. Det öppnar för nya möjligheter, säger Johan Gunnarsson, CTO på Combitech.

Tips till dig som funderar kring AI i din verksamhet

Under Techxperience Day, som Combitech arrangerade i oktober 2019, kretsade programmet bland annat kring att skapa värde med data. Några av de tankar och reflektioner som lyftes fram var följande:

  • Nyckeln till att nyttja AI är att hitta värdet, behovet och nyttan och utifrån detta ta ut en riktning kring hur man ska driva sin digitala transformation, AI blir då en del i en större helhet. Här behövs samverkan både kring strategi och teknik.
  • Vi börjar få AI-system som kan härma mänskliga beteenden, som motsvarar agerande på ”lägre nivåer i den mänskliga hjärnan”. Machine Vision och träning av neurala nätverk är en drivande kraft i detta. Tillämpningar finns nu, i snabbt ökande grad, i flera av samhällets områden. Till exempel inom vården där neurala nätverk kan tränas i att hitta avvikelser i hudfläckar.
  • Data kan med fördel användas för att skapa visuella beslutstöd som underlättar vid vägval och komplexa frågeställningar. Det kan till exempel vara en virtuell gruva där funktionalitet testas genom simuleringar.
  • Våga experimentera kring data och ha självförtroende.

Tre filmer med experter som uttalar sig

Vi har intervjuat tre av föreläsarna på Techxperience Day. Se filmerna nedan och hör vad de har att säga.

Filmad intervju med Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering vid Linköpings universitet.

Filmad intervju med Amy Loutfi, chef för “Center for Applied Autonomous Sensor Systems”, Örebro universitet.

Filmad intervju med Daniel Gillblad, forskningsansvarig AI, RISE.