Tre kvinnor stärker cybersäkerheten i Norden

För att skapa den digitala transformation som krävs för ett konkurrenskraftigt norden finns ett stort behov av kompetens inom cybersäkerhet. Tre starka förespråkare för cybersäkerhet, Pernilla Rönn, divisionschef Cyber Security, Sverige, Lone Flohr, chef Danmark och Anette Roll Richardsen, chef för Watchcom (ett norskt Cybersäkerhetsbolag inom Combitech), arbetar aktivt för att öka kompetensen inom området.

Cybersäkerhet är en av de stora utmaningarna i dag med den digitala transformation hela vårt samhälle står inför. Alla möjligheter ett digitalt samhälle skapar måste tas om hand på ett sätt som skapar trygghet för involverade parter. Trygghet är den nya valutan och det behövs fler och nya typer av medarbetare som bidrar till att stärka den.

Precis som inom andra teknik och IT-relaterade områden har cybersäkerhetsbranschen en utmaning de kommande åren i att hitta resurser och kompetens. En av Combitechs lösningar för att rekrytera fler medarbetare är att öka könsfördelningen och mångfalden inom företaget.

Förutom den ökade efterfrågan av tjänster inom  cybersäkerhet  är de tre cheferna överens om att digitaliseringen är i en uppstartsfas och kommer påverka behovet av ny kunskap inom nya områden.

Cybersäkerhet sträcker sig tvärs genom organisationer och innebär verksamhetsutveckling i lika hög grad som teknik. Det gör att Combitech söker många olika kompetenser inte bara teknikingenjörer utan även personal som analytiker, jurister, kommunikatörer och personalvetare.

- Det öppnar upp för rekrytering av större kompetensområden som i sin tur ger ytterligare en positiv effekt, vi får en mer diversifierad organisation, säger Pernilla Rönn.

Målsättningen för Combitechs verksamheter inom Cyber Security är att växa.

- Här gäller det att vara kreativ, säger Anette Roll Richardsen, vi måste tänka annorlunda. Ett sätt vi tagit inspiration av från USA är att genom gamefication lära upp nya medarbetare till att bli Cyber Security-konsulter.

- Inom Combitech har vi olika talangprogram, berättar Pernilla Rönn. Ett av dessa är självklart inriktat mot cybersäkerhet. Vi ser att det lockar både män och kvinnor att söka sig till oss. På det sättet är vi en förebild tycker jag.

- Att det finns tydliga kvinnliga förebilder inom vår bransch ser jag som ett viktigt verktyg att locka kvinnor att börja jobba inom IT- och teknikbranschen, säger Lone Flohr. Ska samhällets digitala utveckling drivas framåt behövs ett större rekryteringsunderlag, vi måste alltså bredda scoopet.

Alla tre konstaterar att Combitech som företag kan hjälpa till att driva mångfaldsarbetet men att det samtidigt är en branschöverskridande fråga och till och med en samhällsfråga där beslutsfattarna måste ha en plan för framtiden.

- Det är en styrka för oss som ett modernt IT- teknikbolag som strävar mot en större mångfald att ha tre kvinnor i ledande position, säger Hans Torin, vd för Combitech. Jag är övertygad om att kompetens i kombination av människors olika bakgrund och personlighet stärker oss som företag och leder till bättre beslut. 

Läs mer:

Din heltäckande partner inom cybersäkerhet

Anette Roll Richardsen named one of top 50 women of influence in cyber security.