En vy från den lösning som utvecklas för att träna brandmän i beslutsfattande. Bild: Combitech

Träningssimulator för rökdykare

Bränder är ofta dramatiska och tiden knapp. Räddningstjänsten söker efter personer i brinnande och rökfyllda utrymmen. För att kunna hantera den krävande situationen behöver medarbetarna tränas i beslutsfattande. Combitech utvecklar nu en prototyp för att utvärdera om en virtuell miljö kan vara ett komplement till fysiska träningsmiljöer för brandmän.

Civilingenjörsstudenterna, Henrik Wendt och Jerome Planken, gör under våren 2022 sitt examensarbete vid Linköpings universitet i nära samarbete med Reality Labs, en plattform där Combitech inspirerar kunder och samarbetspartners genom att kombinera spetskompetenser inom innovation, verksamhetsutveckling och teknik. Tillsammans ska teamet utveckla en VR-lösning, som sedan testas skarpt av utbildad räddningspersonal, för att öva beslutsfattande vid rökdykning. Vi har fått en pratstund med Henrik och Jerome. 

Vad är det VR-lösningen möjliggör?

I den virtuella miljön får användaren träna på att navigera i en rökfylld lägenhet. Det som behövs är i princip en dator och ett VR-headset, så den stora vinsten är att startsträckan är kort. Det behövs ingen förberedande planering utan träningen kan genomföras på stationen. Tillfället tar cirka 30 minuter, och kan snabbt avslutas om ett larm inkommer, jämfört med en fysisk övning som kan ta många timmar att förbereda och sedan en dag att genomföra. Vid fysiska övningar behöver också räddningstjänsten planera för resurshantering för att kunna agera på inkommande larm. Vid övningar i verkliga miljöer måste även hänsyn tas till miljölagar, samhället och invånare med mera, då släckningsprocessen kan orsaka föroreningar. 

Vad får brandmännen öva på?

Träningsmiljön är ett fiktivt scenario där användaren ska ta sig fram i en rökfylld lägenhet med en värmekamera, så kallad rökdykning. Olika uppgifter genomförs, till exempel att hitta två barn som är inlåsta. Uppdragen behöver följa en viss ordningsföljd, enligt räddningstjänstens utbildning. Exempelvis ska personen undersöka stängda dörrar sist för att undvika att rökfylla ett utrymme. 

Vilka utvecklingsmöjligheter finns?

På sikt skulle VR-miljön kunna utvidgas med fler scenarier och byggnader så att det inte blir repetitivt och förutsägbart. Examensarbetet är fokuserat på brandmän och deras arbete men med tekniken finns en stor potential att kunna stödja annan blåljuspersonal såsom Polisen. Det finns dock fortfarande begränsningar, då tekniken inte kan efterlikna den "riktiga världen" till 100 procent, så den ska ses som ett komplement.

Vad gör examensarbetet så spännande?

Det är ett roligt och kreativt projekt där vi får jobba med människor och göra skillnad för en samhällsnyttig verksamhet. VR är en häftig teknik och det är kul att redan nu vara i framkant. Från vår utbildning har vi med oss kunskap inom bland annat spelutveckling, som vi ser en stor nytta av. Spelmotorutveckling är central i utvecklingen av 3D-miljöer och visualisering. Det är en viktig pusselbit för att väcka intresse och nyfiken hos användaren, llikaså att uppmana till träning och utbildning.

Civilingenjörsstudenterna, Henrik Wendt och Jerome Planken, gör under våren 2022 sitt examensarbete vid Linköpings universitet i nära samarbete med Combitech Reality Labs.