Bilder från Totalförsvarsdagen 2019.
Fotograf: Peter Karlsson, Svarteld.

Vad kan vi i näringslivet bidra med i totalförsvaret?

Det är hög tid att höja Sveriges försvarsförmåga civilt och militärt. Näringslivet behöver engageras i totalförsvaret och det finns en vilja. Det var huvudbudskapet under Totalförsvarsdagen som Combitech arrangerade den 16 oktober.

- Globalisering, digitalisering, sammanflätade ekonomier och klimatförändringar - Sverige har aldrig varit så sårbart som nu. Samtidigt har det säkerhetspolitiska läget förändrats kraftigt. Sverige har också haft en lång period där det civila och militära försvaret monterades ned och många verksamheter privatiserats. Nu behöver vi bygga ett starkt totalförsvar igen och där behövs att offentlig sektor och näringslivet skakar hand och arbetar tillsammans. Jag känner ett engagemang och denna dag är ett bra exempel på det, säger Dan Eliasson, generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), i sitt anförande på scenen.

- Jämfört med hur totalförsvaret planerades och organiserades tidigare har samhället förändrats mycket, inte minst vad gäller näringslivets roll. Mycket av det som staten hade styrning av och ägde resurserna för i det gamla totalförsvaret är idag privatiserat. Vi i näringslivet har kompetens och vill bidra. Till exempel kan Combitech, som jag representerar, hjälpa till med kompetens inom planering, övning och utbildning men även inom tekniska stödsystem, till exempel kopplat till ledning och säkra kommunikationer, säger Mikael Krusenberg, divisionschef för Security Solutions på Combitech och som hälsade välkommen till Totalförsvarsdagen.

Ett 120-tal personer från näringslivet, myndigheter, regioner, kommuner och andra samhällsviktiga verksamheter deltog i Totalförsvarsdagen. Bland talarna fanns myndighetsföreträdare som Dan Eliasson, generaldirektör MSB, Christina Malm, generaldirektör Rekryteringsmyndigheten och representanter från Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. Bland företrädare från näringslivet fanns bland annat Åsa Sundberg, vd Teracom, Anna Råhnängen, vd/flygplatschef Trollhättan - Vänersborgs flygplats, Ulrika Dahlin, chef för risk och säkerhet på Ica Sverige och Jessica Öberg, chef för affärsområde Industrial Products and Services på Saab.

Reflektioner och insikter från dagen

 

  • I början av december presenteras en utredning med syftet att tydliggöra näringslivets roll i totalförsvarsplaneringen. Flera av föreläsarna och paneldeltagarna var dock överens om att vi inte kan vänta på att utredningens resultat får genomslag, något som kan ta flera år. Sverige behöver ett starkt totalförsvar nu och för att göra det möjligt behöver offentlig sektor och näringslivet arbeta tillsammans.
  • Västerås stad lyftes som ett bra exempel på att samverkan behövs på flera nivåer i samhället. Johan Ahlström, riskingenjör Västerås stad, och Wilhelm Klasson, beredskapssamordnare från Westinghouse Electric Sweden, berättade om hur kommunen, samhällsviktig verksamhet och näringslivet arbetar lokalt med totalförsvarsplaneringen.
  • Några tips från arbetet i Västerås: Börja göra aktiviteter och lösa uppgifter, vänta inte! Genomför skarpa övningar med de verksamheter som berörs och gör det tillsammans. Våga samverka - se och ta möjligheten att bidra. Tänk utifrån ”vad kan vi bidra med”. Dela information med varandra inom ett säkerhetsnätverk. Träna medarbetare i att omvärldsbevaka och rapportera avvikelser i vardagen.
  • Dan Eliasson, MSB, uppmanade bland annat deltagarna att titta över vad de kan bidra med - att göra sin kontinuitetsplanering och delta i övningar.
  • Christina Malm, Rekryteringsmyndigheten, uppmanade deltagarna att för sin verksamhet analysera och se över sitt personal- och kompetensbehov vid krig och höjd beredskap inför en eventuell krigsplacering. Rekryteringsmyndigheten bistår gärna vid frågor om krigsplacering.
  • Jessica Öberg, Saab, pratade om näringslivets roll och kopplingen till det offentliga. Öberg sa bland annat ”Vi måste kroka arm med avtal, planera och öva tillsammans samt säkerställa tillgång till gemensam information i ledningssystem för att ta kloka beslut”.
  • Försvarsmakten lyfte att ett område där näringslivet konkret kan bidra är inom forskning och logistik samt gråzonsproblematikens utmaningar.
  • Vidare berördes betydelsen av att säkra sin egen verksamhet - att ta reda på vad som behöver skyddas och varför. Det är viktigt att göra denna ”hemläxa” innan arbetet med totalförsvarsplaneringen tas vidare. Exempel på säkerhetspunkter att följa upp i sin verksamhet: Säkerhetsskydd, informationssäkerhet, IT-säkerhet, personsäkerhet, fysisk säkerhet och signalskydd.
  • Det nämndes också att det på nationell nivå diskuteras att inrätta ett Cyber Security-center. Vidare finns en förhoppning om ett nationellt näringslivsråd, som Försvarsberedningen önskat. 

En gemensam målbild

Under dagen skapades en visuell gemensam målbild (en canvas) för hur ett samarbete kring totalförsvaret skulle kunna se ut. Deltagarna deltog aktivt i dialogen. Det framkom tydligt att det behövs en arena för samverkan. Canvasarbetet genomfördes av Usify och Combitech. Resultatet kommer vi att återkomma till framöver och dela med oss av, så håll utkik!

För mer information

Det kommer att komma filmer och intervjuer från dagen på combitech.se, så håll utkik.

Läs gärna moderator Annika Nordgren Christensens blogginlägg.

Läs mer om Combitechs erbjudande inom totalförsvaret.

Skribent: Anna Sigurdsson Schedin, Combitech