Tobias Roslund deltar i Aurora 2023 för att vara med och stärka Sveriges motståndskraft.

Tobias är en av flera combitechare som deltar i totalförsvarsövningen Aurora

Under den 17 april till 11 maj 2023 pågår Aurora, där över 26 000 personer från armén, marinen, flygvapnet, Hemvärnet och militärer från 14 andra länder övar tillsammans för att höja totalförsvarsförmågan i Sverige. Medarbetare från Combitech kommer på olika sätt engageras. En av dem är Tobias Roslund som tjänstgör som reservofficer i Försvarsmakten och är tjänstledig från sitt arbete inom ledning och samverkan på Combitech under några veckor.

På vilket sätt bidrar du till att stärka totalförsvaret och samhället?

Omvärldsläget och Rysslands invasion av Ukraina fick mig att fundera på hur jag med min erfarenhet kan bidra för att stärka försvaret. Jag rannsakade mig själv och var min kompetens skulle göra mest nytta i samhället. Med mer än tio år som yrkesofficer och tre utlandsmissioner i ryggen så såg jag det som självklart att åter ta på mig uniformen. Jag har också möjligheten att göra det, då jag har en familj och kollegor som stöttar. Det fina teamarbetet vill jag lyfta! 

Hur ser din roll under Aurora ut?

Jag tillhör ett krigsförband vars uppgift är att stödja Försvarsmakten, andra myndigheter och det civila samhället med säker och robust kommunikation. Övningen är ett sätt att synliggöra och stärka samhällsviktiga funktioner - att lära av varandra och samverka. Det här blir min första stora övning hemma i Sverige på många år.

Hur är det att vara ”ute på fältet” och lämna ditt arbete på kontoret? Finns det några synergier?

Jag vet inte hur min tid under Aurora kommer se ut eller var jag skickas, det är en del av arbetet. Jag känner min uppgift och mitt förband, vilket ger den trygghet jag behöver. Vi löser sedan de uppgifter och utmaningar som kommer, det är vi tränade inför. 

Jag ser fram emot att få möjligheten att öva metoder och använda tekniska lösningar, som bland annat Combitech varit med och utvecklat. Skarpa förhållanden ger erfarenhet och att jobba tillsammans med andra gör det möjligt att komma fram till ännu bättre lösningar för framtiden. Som reservofficer får jag uppleva både chefs- och användarperspektivet. 

I samband med övningen är det också den årliga Uniformen på jobbet-dagen (19 april)? Varför är den dagen betydelsefull?

Varje år genomförs Uniform på jobbet-dagen för att synliggöra och väcka intresse för Hemvärnet, som är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och som utgör nästan hälften av personalen. Den dagen får hemvärnssoldater möjlighet att bära uniform på arbetet och i annan lämplig verksamhet. Jag tycker det är viktigt att belysa samhällsbärande funktioner och lyfta de personer som är redo att försvara Sverige. Själv kommer jag att vara med mitt förband för att förbereda oss inför kommande krigsförbandsövning inom Aurora.

Har du några tips till andra som vill engagera sig i totalförsvaret?

Försvarsmakten är i tillväxt och behöver personal. Gå med i Hemvärnet eller om du är utbildad officer bli återanställd som reservofficer i myndigheten. Fundera gärna på vad du kan bidra med. Ingen kan göra allt men alla kan göra lite, tillsammans stärker vi det samhälle som vi bor och lever i. Skapar motståndskraft.