Insikter och reflektioner från Techxperience Day 2019

Tisdagen den 15 oktober samlade Combitech ett drygt 100-tal kunder, samarbetspartners och intressenter för att prata om framgångsrik digitalisering. Mötesplatsen i Stockholm var lite annorlunda - en nedlagd kärnreaktorhall för forskning på KTH. Diskussionerna kretsade kring att skapa värde med data, samverkan i digitala ekosystem och ett proaktivt säkerhetsarbete.

- Den digitala utvecklingen handlar om samarbete och Techxperience Day är en del i att åstadkomma det. Tillsammans kan vi komma framåt. Titta på Combitechs digitala allianssamverkan där SUM (Sustainable Underground Mining) är ett exempel som handlar om att skapa en koldioxidfri, autonom och digitaliserad gruva. Initiativet Circular Initiative där Stena Recycling samlar partners för ökade cirkulära materialflöden är ett annat, säger Johan Gunnarsson, CTO på Combitech och välkomstalare.

I programmet deltog fem talare som alla belyste temat digitalisering ur olika vinklar. Åhörarna fick lyssna till Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering vid Linköpings universitet, Amy Loutfi, Head of the Center for Applied Autonomous Sensor Systems Örebro University, Pernilla Rönn, divisionschef Cyber Security Combitech, Mats Rönnbo, utvecklingsdirektör på Skanska samt Daniel Gillblad, Head of Learning Machines at SICS Research Center.

I upplägget hade mycket tid lämnats åt nätverkande och möjlighet att besöka de montrar med demos och exempel som fanns i lokalen. Årets stationer var Future Workplace in Autonomous Systems, Design- and Architecture Driven Dialogues, Cyber Resilience and Awareness och Robust kommunikation. 

Några reflektioner från dagen:

AI

 • Nyckeln till att nyttja AI är att hitta värdet, behovet och nyttan och utifrån detta ta ut en riktning kring hur man ska driva sin digitala transformation, AI blir då en del i en större helhet. Här behövs samverkan både kring strategi och teknik.
 • Vi börjar få AI-system som kan härma mänskliga beteenden, som motsvarar agerande på ”lägre nivåer i den mänskliga hjärnan”. Machine Vision och träning av neurala nätverk är en drivande kraft i detta. Tillämpningar finns nu, i snabbt ökande grad, i flera av samhällets områden. Till exempel inom vården där neurala nätverk kan tränas i att hitta avvikelser i hudfläckar.
 • Data kan med fördel användas för att skapa visuella beslutstöd som underlättar vid vägval och komplexa frågeställningar. Det kan till exempel vara en virtuell gruva där funktionalitet testas genom simuleringar. 
 • Tekniken går oerhört fort framåt. Det är viktigt att förstå systemens begränsningar och placera dem i rätt kontext. Likaså att värna de mänskliga värderingarna. Det var ett budskap från Anders Ynnerman (fritt tolkat av skribenten).
 • Våga experimentera kring data och ha självförtroende. Företag som har AI idag säger att de kan. Företag som säger att de inte kan (men som har data, processer och tester) är mogna men de saknar självförtroendet. Skapa självförtroende genom att börja arbeta på lösningar och samverka med andra.
 • Under den avslutande paneldebatten diskuterades att vi har svårt att behålla den spetskompetens som finns inom AI i Sverige idag. Dessa personer fångas ofta upp av internationella, stora bolag. Svenskt näringsliv och akademin behöver behålla och vidareutveckla den här kompetensen för att vara konkurrenskraftiga på sikt.
 • WASP – Wallenberg AI, Autonomous systems and software Program är ett bra exempel där näringsliv och akademin möts för att testa teknik och lösningar samt värna viktig kompetens för Sverige.

Samverkan

 • Skanska är ett bolag som gärna arbetar tillsammans med andra aktörer i partnerskap för att forma framtidens städer. Frågeställningen är - hur bygger vi stadsdelar där människor trivs, har sysselsättning och där det finns klimatsmarta och tidssparande lösningar för att få ihop livspusslet?
 • För att skapa ett partnerskap och något nytt behövs mandat och mod, en ”sense of urgency”, kunskap och förståelse samt utveckling (en vilja att ta emot). Det behövs också tid, menar Mats Rönnbo i sitt föredrag (fritt tolkat av skribenten).

Cyber Security

 • Pernilla Rönn, divisionschef Cyber Security Combitech, berättade om en undersökning som gjorts med aktörer inom energibranschen. De förmedlar sin hotbild och syn på Cyber Security.
 • Aktörerna i undersökningen säger att det krävs samverkan, likaså förutsättningar att våga dela underrättelseinformation på nationell nivå och branschnivå. Vidare måste en säkerhetskultur genomsyra hela verksamheten och sårbarhetsgranskningar göras.
 • Pernilla berättar att hon upplever att säkerhetsmedvetenheten ökat sedan nya Säkerhetsskyddslagstiftningen kom. Lagen handlar om kravställning på företag, offentliga och enskilda verksamheter för att skydda uppgifter som är viktiga för Sveriges säkerhet.
 • Ett annat budskap var att verksamheter behöver öva och diskutera inom sina respektive organisationer kring säkerhetsfrågor. Det skapar en säkerhetskultur.

Techxperience Day

Combitech TechXperience Day är ett årligt återkommande arrangemang om digital transformation som riktar sig till verksamheter som står inför eller som har påbörjat sin digitaliseringsresa. Det är en mötesplats för att ge inspiration och praktiska exempel att dra nytta av i sin digitala transformation. Föreläsningar, paneldiskussioner och utställningar varvas med nätverkande och mingel. Årets Techxperience Day var den fjärde i ordningen.

- Det har varit en inspirerande dag där kunder och partners fått mötas, vi har fått möjlighet att nätverka, säger Jessica Öberg, styrelseordförande Combitech och chef för affärsområde Industrial Products and Services på Saab.

- Det har varit intresseväckande talare som belyst vikten av samverkan för att skapa starka verksamheter och ett starkt samhälle. Jag har fått energi av att möta kunder och samarbetspartners – det tar jag med mig framåt, avrundar Hans Torin, vd Combitech.

Mer information

Det kommer att komma filmer och intervjuer från dagen på combitech.se, håll utkik. 

Ta del av Combitechs digitaliseringserbjudande.

Ta del av Combitechs Cyber Security-erbjudande.

Skribent: Anna Sigurdsson Schedin, Combitech