Att ha ett bra ledarskap och fungerande samarbeten är viktigt för att vara en konkurrenskraftig och attraktiv organisation. Combitech erbjuder kunder stöd i ledarskapsutveckling. Ingegerd Bynert berättar mer och ger sina tips.

Sunda värderingar skapas av trygga ledare

Ingegerd Bynert är systemvetaren som via sina uppdrag som testare såg vikten av att kunna kommunicera, både i det löpande arbetet men också vid förändring. Nu ägnar hon sig åt ledarskapsutveckling på heltid och hjälper kunder inom offentlig verksamhet och i näringslivet.

Förändring genomsyrar verksamheter idag. Det kan vara behovet av ökad digitalisering, omställning i samband med Covid19-situationen eller omprioritering av resurser. Samtidigt är kraven höga - det ska finnas en tydlig och förankrad målbild, effektiva arbetssätt och motiverade medarbetare. Det ställer krav på kommunikation, ledarskap och reflektion. Det krävs mycket mer än ”bara teknik” för att vara konkurrenskraftig.

- Att löpande stärka ledarskapet i sin organisation innebär ytterst att skapa konkurrensfördelar. Med sunda värderingar skapas en kultur som ger hållbara resultat. Sunda värderingar skapas av trygga ledare som förstår sina egna och andras behov, det ligger i själva ledarskapets natur, berättar Ingegerd Bynert, ledarskapskonsult och diplomerad professionell coach ICF.

Ingegerd och hennes kollegor stödjer personer som innehar ledarroller att skapa ett gott ledarskap, personer som ser människan och kan leda genom förändringen. Det kan också handla om att stötta hela team och avdelningar. Till exempel ett team som behöver stöd för att arbeta mer effektivt tillsammans eller en chef/medarbetare som behöver stöd genom coaching eller ett ledarskapsprogram. 

- Ofta är de jag träffar medvetna om sina utmaningar men de vet inte hur de ska lösa dem. I min roll handlar det inte om att ge svar utan att ställa rätt frågor för att skapa ett resonemang som leder framåt. Det handlar om att använda kraften i coachning för att utveckla individer men också för att lösa situationer, säger Ingegerd.

Ingegerds råd till dig som vill utveckla ditt ledarskap:

  • Boka in och avsätt tid för att lyfta blicken. Fundera och reflektera. Gör det själv eller tillsammans med någon du har förtroende för.
  • Anlita en coach utifrån. Det finns ett värde i att anlita en person som inte känner verksamheten eller har en relation till berörda personer, utan som kan vara objektiv. Om du inte har möjlighet att anlita en coach sträck ut en hand till en person du litar på. Jag tror att det finns en stor generositet och att många vill bjuda på sin kunskap.
  • Våga ta del av det som står längst ifrån dig själv och vad du tycker. Det är så du hittar nya tankar. Jag lär mig till exempel mycket av mina yngre kollegor. Visst, jag kan bjuda på erfarenhet men jag måste också våga haka på nya insikter.
  • Läs ledarskapslitteratur och/eller lyssna på poddar för att ta in ny kunskap.
  • Ha roligt! Det är fantastiskt att vara ledare och få arbeta tillsammans med andra människor.

Vill du veta mer om Combitechs erbjudande inom ledarskap och coachning?

Combitechs certifierade och diplomerade ledarskapskonsulter utbildar, tränar och coachar ledare med kunskaper förankrade i modern forskning, som direkt går att applicera i sitt vardagliga arbete. I ett ledarskapsprogram är Combitechs ledarskapskonsulter certifierade från Day2Day och använder deras Ledarskapsarenan. Kontakta gärna Ingegerd Bynert eller Svante Westerberg för mer information. 

Årets unga ledande kvinna

Delar av texten är hämtad från ”Årets unga ledande kvinna”. Combitech har varit partner till initiativet sedan starten 2015. I år var individuell coachning en del av priset för Era Gerguri, som i mars utnämndes till Årets unga ledande kvinna 2019. Ingegerd var Eras coach. Läs mer på webbplatsen för Årets unga ledande kvinna.