Lars Ydreskog deltog den 1 juli i en paneldiskussion om framtidens hållbara och digitaliserade gruva.

SUM-samarbetet lyftes i Almedalen

Den 1 juli deltog Lars Ydreskog, vice vd på Combitech och ledare inom digital transformation, i en paneldiskussion som ABB arrangerade i Almedalen. Samtalet handlade om hur framtidens hållbara och digitaliserade gruva ska se ut. De andra som medverkade är Björn Jonsson, Bo Krogvig, Niklas Gustafsson, Stina Billinger, Malin Strand och Liza Jonson.

Partnerskapet Sustainable Underground Mining (SUM) lyftes som ett exempel på samverkan mellan olika aktörer inom industrin.
- Tillsammans ska vi, LKAB, ABB, Epiroc, AB Volvo och Combitech, bygga en gruva som är koldioxidfri, digitaliserad och autonom. Att vi gått samman i ett öppet och transparent samarbete är en förutsättning för att kunna bryta djupare på ett effektivt, säkert och långsiktigt sätt, berättar Lars Ydreskog och fortsätter;

- Det handlar om att se gruvan som ett ekosystem, där vi hittar ett gemensamt tankesätt för att koppla samman digitala system, verksamheter och människor. Det här är ett samarbete som är en tydlig vägvisare för svensk industri. Det är unikt både i Sverige och utomlands, säger Lars Ydreskog.

Combitechs roll är att facilitera samverkan i ekosystemet. En viktig del hittills har varit att beskriva nuläge och visionen framåt, att visualisera resan och skapa tydlighet för att få med sig människorna och tekniken. 

En beskrivelse av seminariet hittar du här.

Läs och se mer om SUM
Mer information om SUM finns på webbplatsen, klicka här. Tidigare i år togs det inom ramen för SUM också fram en film, se den här.