Alexandra Larsson, från Combitech, i mitten tillsammans med Damian Rochman från Cloudfactory och Hendri de Klerk från BCX. Foto: Combitech

Digitala ekosystem i fokus på "Platform Economy Summit"

Den 20 till 21 november arrangerades konferensen ”Platform Economy Summit Europe” i Berlin. Combitech representerades av Alexandra Larsson som är Head of Ecosystem Facilitation och ansvarig för arbetet kring ekosystem och digitala plattformskoncept.

Syftet med konferensen var att belysa digitaliseringens möjligheter, främja samverkan och dela kunskap. Den snabba utvecklingen av IT tillsammans med gott om investeringskapital gör det lätt att skapa helt nya produkter som sätter användarupplevelsen i fokus.

- Om "data är den nya oljan" så är techbolagen med plattformstänkande motsvarigheten till oljebolagen som storskaligt kan extrahera oljan ur marken. Med plattformar menas inte bara den tekniska plattformen utan också själva affärsmodellen - att med hjälp av den tekniska plattformen skapa en nätverksekonomi där man optimerar matchningen mellan olika aktörer. I det här fallet extraherar man istället data ur den enorma mängd transaktioner som sker på plattformarna. Värdet ligger i att nyttja denna data för att optimera flödet av information och pengar i plattformarna, vilket skapar helt nya kundupplevelser som till exempel Uber, Airbnb och Amazon, säger Alexandra Larsson och fortsätter;

- Europa ligger efter, inte minst för att det finns brist på större mängd kapital för att klara av att skala upp lovande startups men också på grund av olika regler och hinder som gör det svårt att skala den digitala plattformen mellan flera länder. Jag vill vara så rak och säga att jag håller med konferensens initiativtagare, Simon Torrance: "Om din verksamhet inte har en strategi för plattformar och ekosystem så har ni egentligen inte en strategi för framtiden!", säger Alexandra.

stort engagemang från politik, samhälle och näringsliv

Konferensen genomfördes för första gången och samlade drygt 300 politiker, forskare, entreprenörer och företagsledare med idéer och erfarenheter av digital innovation. Inspirationen kommer från de stora techbolagen i USA och Kina och de principer de arbetat med.

- En central princip är att öppna upp sin plattform för innovation från tredje part och till viss del släppa kontrollen över innovationen eftersom det blir marknaden som avgör vilka tjänster och appar som tas fram. Vi kan se det med allt från Salesforce AppExchange till Apple App Store och Facebooks externa appar. Det skapar en utvecklar-community som bidrar till att öka värdet på plattformen och samtidigt sälja sina produkter på optimerad marknadsplats. Den kraften utkonkurrerar även de största företagens utvecklingsavdelning, säger Alexandra.

Första dagen inleddes av Tysklands handelsminister, Peter Altmaier, som tryckte på att i plattformsekonomins era är nationella marknader för små. Den tekniska utvecklingen har öppnat upp för att nå globala marknader. Altmaier såg konferensen som ett viktigt bidrag för att skapa fler Europeiska så kallade unicorns (startups värderade över en miljard). Även Andrus Ansip, vice ordförande för Europeiska kommissionen, deltog och talade om EU:s roll för att bryta ned handelshinder, som de nyss avskaffade roaming-avtalen, och omregleringar som idag gör att företag inte kan betrakta Europa som en samlad marknad. Det skapar också hinder för att få plattformsbaserade företag att kunna skala upp till samma storlek som till exempel Uber och Airbnb.

Alexandra Larssons viktigaste insikter från konferensen:

  • Digitaliseringen av industrin har hittills haft fokus på att koppla upp utrustning, men i plattformsekonomin handlar allt om mäta och styra en helt digital process från början till slut. På så sätt skapas information som kan användas för att ge optimal kundupplevelse.

  • Företag med en traditionell linjär affärsmodell, där man tar in en råvara, förädlar den och säljer den vidare, riskerar att bli omkörda av företag med nya plattformsbaserade affärsmodeller. De plattformsbaserade affärsmodellerna sätter istället samskapande och nätverksrelationer i fokus på det sätt vi ser med ”app stores” där styrkan ligger i att många tredjepartsföretag utvecklar mjukvaran.

  • Det är utmanande för många företagsledare att värdet ligger i att skapa optimal matchning mellan olika aktörer, istället för att förädla värdet själv. Investeringar och börsvärden talar dock sitt tydliga språk, plattformsbaserade företag växer i värde 5-10 gånger snabbare än företag med linjära affärsmodeller.

  • Det är viktigt att agera fort. Hastighet är avgörande för att testa nya tjänster och produkter med kunderna och snabbt anpassa efter deras egentliga behov.

  • För att lyckas krävs dock stora förändringar i mindset hos traditionella företag. Plattformen man bygger måste till exempel vara öppen för konkurrenter för att bli attraktiv för kunderna, konkurrenterna blir därmed kunder till den som skapat plattformen. Att konkurrenterna bjuds in blir möjligt eftersom plattformen blir en överordnad affärsmodell, där man som plattformsansvarig även tjänar pengar på att konkurrenten skapar transaktioner på den plattform man opererar i. Ett sådant exempel är den tyska ståldistributören Klöckner som nu satsar hårt på att bli den ledande plattformen för förmedling av alla typer av stål- och metallprodukter. Även Heidelberg talade om sin satsning på en digital plattform för att optimera hela byggbranschens koordinering av flöden på byggarbetsplatser.

- Det var givande och intressant att vara med på konferensen och efterföljande Master Class. Det gav insikter som jag har med mig framåt i Combitechs arbete inom digitaliseringsområdet, både i vår egen och våra kunders resa, avslutar Alexandra.