Carina Forslind, konsult inom Crisis Management på Combitech, är engagerad i MSB insats att stödja FHM i hanteringen av Corona-pandemin. Arbetet handlar om kommunikationsinsatser.

Carina hjälper Folkhälsomyndigheten

Carina Forslind, som till vardags är konsult inom Crisis Management på Combitech, är just nu engagerad i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) insats att stödja Folkhälsomyndigheten (FHM)​ i hanteringen av Corona-pandemin. Vi fick möjlighet att ställa några korta frågor till Carina mellan strategimöten och hektiskt arbete.

Hur kommer det sig att du stödjer Folkhälsomyndigheten just nu?

Jag kände att jag väldigt gärna ville göra en insats för samhället och anmälde mig därför för en tid sedan till MSB:s resursbas för operativ personal. Dit kan du ansöka om du har ett engagemang för att hjälpa till i kriser. Som operativ personal kan du bemanna insatser både nationellt och internationellt.​ Folkhälsomyndigheten bad för några veckor sedan MSB om stöd ur resursbasen.

Sen tisdag kväll den 3 mars fick jag ett telefonsamtal där MSB frågade om jag kunde tänka mig att stödja Folkhälsomyndigheten med kommunikationsinsatser. Jag tackade givetvis ja när jag såg en möjlighet att hjälpa till. MSB:s insatspersonal består av personer med en rad olika kompetenser. Detta är min första insats och jag är under tiden tjänstledig från mitt arbete på Combitech och får istället ersättning från MSB.

Vad gör du konkret hos Folkhälsomyndigheten?

Jag har en roll som kriskommunikatör i kommunikationsfunktionen i Folkhälsomyndighetens krisledningsorganisation. Uppdraget innebär att kommunicera i sociala medier under den pågående hanteringen av Corona-utbrottet. Det handlar om att göra snabba uppdateringar, omvärldsbevakning och att delta i de diskussioner som förs på sociala medier. En viktig del är att bevaka det som sägs i olika kanaler och bemöta felaktiga eller missvisande inlägg med fakta. 

Du bor i Växjö. Hur löser du praktiskt att arbeta på annan ort?

Min familj har förstått att jag ser detta som en möjlighet att hjälpa till och de har fått acceptera att jag inte varit hemma på snart två veckor nu. Det blir tre veckor från hemmet när mitt uppdrag är över. Men en av döttrarna har gjort det tydligt att hon tycker jag ska komma hem. Jag har försökt förklara att det är en allvarlig situation och att jag kan bidra genom att vara på plats och hjälpa till. Jag hoppas att hon förstår.

Hur känns det att arbeta under den här allvarliga samhällsstörningen?

Jag sitter i ett krisledningsrum tillsammans med fem andra medarbetare som jobbar med sociala medier. Totalt är vi cirka 30 kommunikatörer och webbredaktörer (och press) som arbetar med kommunikation ur olika aspekter. Stämningen är fokuserad, då det fattas många svåra beslut under stor press. Mitt intryck är att alla medarbetare på FHM är väldigt professionella. Jag, och vi som arbetar med sociala medier, vill bemöta oroliga personer som har frågor men ibland har vi inte svaren. Det är en extrem situation som utvecklas hela tiden, frågorna är komplexa och inte alltid lätta att kommunicera på ett sätt som allmänheten kan ta till sig. 

Vad gör du till vardags på Combitech?

Jag är senior rådgivare inom krisberedskap och stödjer bland annat flera centrala myndigheter i planeringen för att hantera samhällsstörningar.

Något sista medskick?

Det här är bland det mest spännande och lärorika jag gjort, men förstås även en utmaning. En erfarenhet för livet.