Smarta fastigheter med AI

Artificiell intelligens (AI) och den digitala transformationen har nått fastighetsbranschen. Castellum är ett av företagen som drar nytta av AI-teknik och maskininlärning. I samarbete med Combitech bygger de en lösning som bland annat ska effektivisera underhållet av deras fastigheter, för att öka lönsamhet och hållbarhet.

1950 lanserade matematikern Alan Turing tesen om att maskiner kan agera intelligent. Sedan dess har utvecklingen fortsatt men det är först på senare år som AI blivit ett känt begrepp för allmänheten och efterfrågat inom olika branscher. Fastighetsbranschen är en. 

Castellums Cheif Data Officer, Niclas Ingeström, driver frågor kring hur deras verksamhet kan skapa affärsnytta med hjälp av data. I diskussioner med Combitech har en plan tagits fram för att demonstrera hur en fastighet kan bli mer intelligent med AI. 

- Vi har sett att det skulle vara möjligt att upptäcka och åtgärda många problem i förebyggande syfte innan det går så långt som till fuktskador, vattenläckor eller energiförluster, säger Niclas Ingeström på Castellum. 

Insamling av data  ger ”intelligenta fastigheter”

Ulf Lindgren, Teknologie doktor i signalbehandling och Technology Officer AI and Data Analytics på Combitech, började arbeta tillsammans med Castellum under förra året (2019). Ulf berättar att han och kollegorna byggt en så kallad ”datasjö” åt fastighetsbolaget. ”Datasjön” kan liknas vid en enorm hårddisk där det går att lagra många olika datakällor. Här används teknik som till exempel Hadoop (en open source plattform för processing av stora datamängder) och olika former av databaser. 

- Genom att samla information från olika elektroniska system och sätta ut givare i fastigheten får vi ”intelligenta fastigheter” som själva, utifrån behov, kan styra till exempel värme, kyla och ventilation. Detta gör att energiförbrukningen kan sänkas avsevärt, säger Ulf Lindgren på Combitech.

Datan, som till exempel mätvärden från fastighetens styrsystem, kan används för att träna artificiella neurala nätverk så att de känner igen situationer när fel uppstår. De neurala nätverken tränas i att hitta avvikelser genom så kallad maskininlärning (Machine Learning). Nätverken lär sig skilja på olika händelser och uppföra sig intelligent. Med hjälp av AI-lösningen går det att upptäcka var och när det förekommer avvikelser. 

- Vi ser också att det kan finnas möjlighet att upptäcka om till exempel luftfuktigheten går upp till onormalt höga nivåer, då ska AI-lösningen kunna förhindra att fuktskador uppstår, säger Ulf Lindgren.

Fånga problem i ett tidigt skede

Ulf Lindgren och hans kollegor gjorde också en förstudie på uppdrag av Castellum som analyserade data från de system som styr ventilation, kylning och värme i en av fastighetsbolagets fastigheter. 

- Från de cirka två tusen givarna i fastigheten upptäckte vi att det fanns rum där systemen hamnade i konflikt med varandra. Kylsystemet försökte kyla rummet samtidigt som värmesystemet försökte värma det. Detta innebar att det gick åt jättemycket onödig energi, säger Ulf Lindgren och fortsätter; 

- Det är när data sammanförs som vi kan börja förstå vad som händer i ett rum. Istället för att en människa ska titta på grafer från olika givare i ett styrsystem och sedan göra manuella ändringar meddelar AI-lösningen när det upptäcker ett problem. Lösningen ska också kunna ändra felaktiga inställningar som till exempel gör att fastigheten förbrukar väldigt mycket energi, berättar Ulf Lindgren.

Projektet är en del av ett större koncept på Castellum. I ett första steg handlar det om att öka kunskapen om hur olika ytor används. 

- Genom att göra detta kan vi konsultera våra hyresgäster kring hur deras lokaler bör anpassas för att vara så välfungerande och funktionella som möjligt. På lite längre sikt kan AI även ligga till grund för ett flertal nya tjänster som tillsammans utgör en del av vårt digitala ekosystem. Det hjälper oss också bli mer klimatsmarta och hållbara, avslutar Niclas Ingeström på Castellum.

Om Castellum
Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag. De finns i 17 svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors. Läs mer om Castellum på deras webbplats.