Filmen visar Fartyget M/S Validator, som seglar från New York till Umeå. Under sin resa drar hon nytta av flera STM-tjänster och kommunicerar med olika aktörer.

Sjöfarten drar nytta av den digitala teknikens möjligheter

Combitech är engagerade i det världsomspännande samarbetet Sea Traffic Management (STM) för att skapa en säkrare och effektivare sjöfart.

Under ett tiotal år har Sjöfartsverket tillsammans med tekniska partners arbetat med ett system för att kunna dela med sig av sina fartygsrutter till andra aktörer. Det kallas för "Sea Traffic Management" och förkortas STM. Med hjälp av denna teknik går det att se hur andra fartyg har tänkt att segla men också att använda ruttoptimeringstjänster, så att det går att undvika dåligt väder men också minska bränsleförbrukningen.

-  Det finns ruttoptimeringstjänster som innebär att man tillsammans kommer överens om en senare tidpunkt för ankomst, vilket kan spara mycket bränsle. Genom att sänka farten på en tanker med 1 knop (1,8 km/h) under 1000 sjömil (cirka 180 mil) sparas cirka 54 000 liter bränsle, säger Tommy Skarpling, affärsutvecklare på Combitech.

Combitech driver arbetet med STM vidare

Combitech har uppdraget, sedan i juli i år, att hitta lösningar på hur STM ska drivas vidare av industrin efter att det pågående EU-projektet tar slut den 31 december i år. Medarbetare från Combitech höll flera workshops under en så kallad Work Camp i september, som arrangerades i Spanien av STM Validation. Under en vecka samlades utvecklare från flera länder för att diskutera lösningar på problem och hur man ska komma framåt. Flera idéer på vad som behöver göras lyftes fram. Dessa idéer redovisades sedan av Combitech, för det dryga hundratalet deltagare, tillsammans med andra resultat från projektets övriga aktiviteter.

- Under slutseminariet i London, den 13-14 november, gav vi ett förslag till hur den kommande organisationen ska hantera förvaltning och utveckling av infrastruktur för STM-miljön. Slutrapporten ska vara klar till årsskiftet, berättar Tommy Skarpling.


Filmen tillhör STM. Listningsbilden
tillhör Sjöfartsverket.