Combitech har utvecklat en simulator åt Kalmar som de använder för att träna truckförare. På bilden syns en Reachstacker.
Bildkälla: Kalmar

Simulator och VR-teknik för att utbilda truckförare

Tänk dig att du kör en Reachstacker, med en lyftkapacitet upp till 45 ton, i en av världens största hamnar. Ditt arbete består av att flytta containrar från sin lagerplats till det väntande fraktfartyget. Du behöver ta hänsyn till flera aspekter – omgivningen, lasten, truckens egenskaper och inte minst säkerheten. Hur skaffar du dig den erfarenheten snabbt?

Combitech har hjälpt Kalmar, en ledande aktör inom terminalautomation och energieffektiv containerhantering, att digitalisera delar av deras utbildningslösning som riktar sig till slutanvändare - truckförare.

- Om trucken körs rätt minskar slitaget, bränsleförbrukningen reduceras, säkerheten ökar och leverans blir mer effektiv, vilket skapar positiva följder för alla inblandade. Efterfrågan på våra instruktörer är stor och det är mycket logistik och väntetider då kunderna finns utspridda i världen. Därför behöver vi hitta alternativ till den traditionella utbildningen, säger Mikael Antonsson, Digital Business Manager på Kalmar.

En digitaliserad utbildningslösning

Kalmar har i sitt affärsarbete identifierat behovet av att skapa nya digitala tjänster, ett led i detta är att titta på kundens kärnverksamhet och se hur man kan underlätta i vardagen. Combitech, som har en kundrelation med företaget sedan innan, bjöd in Kalmar till en inspirationsworkshop för att tillsammans spåna idéer.

- Kalmar berättade att de har identifierat ett problem, då de har en svårighet att hinna utbilda truckförare och att det är förenat med stora kostnader. Det ”sådde ett frö” som gjorde att vi började fundera kring om vi kunde bygga en simulator och använda VR-teknik för att ge användaren en så äkta känsla som möjligt, berättar Björn Rudin, digitaliseringsrådgivare på Combitech.

Efter workshopen, hösten 2017, kom båda företagen överens om att testa simulator-idéen och bygga en prototyp. Ingångsvärdena var att skapa en lösning som bygger på tillgänglig och kostnadseffektiv teknik som är smidig att skicka ut till kunderna. Ett agilt arbetssätt tillämpades under utvecklingen och efter mindre än två månader kunde Combitech visa upp en första version.

I projektet möts kunskap inom systemutveckling med kommersiell teknik från spelbranschen. Unity nyttjas som spelmotor och HTC Vive för VR-presentationen. Utrustningen har kompletterats med ratt, fotpedaler och en integration med en styrspak från Kalmars truckar. Combitechs team har byggt upp en hamnmiljö där föraren får uppdrag att lasta och lossa containrar.

- Att dator och glasögon är standardprodukter samt att vi använder en kommersiell spelmotor gör att vi kan leverera snabbt och vara kostnadseffektiva, vilket är en förutsättning för att sprida lösningen till Kalmars kunder, säger Björn Rudin, digitaliseringsrådgivare på Combitech.

Stort intresse för simulatorn

Simulatorn har testats skarpt på internationella mässor och responsen är positiv. Truckförarna, som fått möjlighet att prova, upplever den som verklighetstrogen och tävlingsinslagen som motiverande. Kalmar ser flera möjligheter till vidareutveckling och kundanpassningar.

- Vi ser ett stort intresse för simulatorn globalt. De som har testat den inser snabbt den potential som utrustning har inom förarutbildning. Framåt ser vi även att teknologin kan användas inom en rad andra områden. Till exempel i interna utbildningar för våra tekniker, marknadsdemonstrationer av nya lösningar och koncept, produktutveckling och utvecklingsarbete, säger Alexander Engsund, Digital Business Developer på Kalmar.

- Det vore roligt att tillgängliggöra fler produkter och truckar i simulatorn, vidare lägga in ytterligare speluppdrag. Att det finns tydliga inslag av ”verklighet” och spelupplevelse är viktigt för att motivera användaren och höja tempot på inlärningen. Vi ser också att det finns möjlighet att bygga ut lösningen med kundanpassningar och att analysera insamlad data för att följa upp hur trucken slits och planera underhåll, säger Björn Rudin på Combitech.

 

Information om Kalmar
Kalmar är ett självständigt affärsområde inom Cargotec. Företaget tillhandahåller lösningar och tjänster för lasthantering i hamnar, terminaler, distributionscentraler och tung industri. De är ledande inom terminalautomation och energieffektiv containerhantering. 

Bilder: Kalmar