Sänkt kostnad över livscykeln

De sista 20% av ett projekt är de som kostar 80% av pengarna. Det är ett talesätt som alltför ­ofta är sant. Ett sätt att minimera risken för att det inträffar är att använda ­modellbaserad utveckling.

Genom att visualisera allt i en modell som alla inblandade kan arbeta med blir det enklare att upptäcka problem i ett tidigt skede och åtgärda dem innan de hamnar i produktion och blir riktigt dyra att fixa till.

På Saabs affärsområde Aeronautics är allt konstruktionsarbete modellbaserat idag och det gäller även inom exempelvis underhåll.

– En stor fördel med att arbeta modell­baserat är visibiliteten, att alla ser samma sak och arbetar med samma ­modell samtidigt, säger Lars Hellmark som arbetar med Product Data Architecture inom underhåll på Saab.

Den gemensamma 3D-modellen ger bland annat bättre möjlighet att arbeta parallellt.

– Man behöver inte längre vänta på att en konstruktör ska dra ut en ritning på arbetskopian vi ska arbeta med, utan nu får alla direkt tillgång till den senaste modellen så snart den sparats i systemet, säger Lars Hellmark. 

Lättare att undvika 80/20-fällan

Det gör att alla inblandade kan arbeta med sin del utan att behöva vänta på att få just sin ritning eftersom allt ligger i modellen. Något som ökar möjligheten att upptäcka problem tidigt i processen, så att man inte hamnar i 20/80-fällan.

– Förr fick vi lägga ihop olika ritningssatser för att förstå hur det verkligen såg ut. Då var det inte lätt att exempelvis se var man kunde dra ett rör utan att det kolliderade med något, men nu ser man direkt i modellen var det finns plats och var det skulle orsaka problem, säger Per Pettersson, Technical Manager Availability Performance på Saab.

Det här har gjort att antalet kollisioner har minskat kraftigt och att arbetet kan skötas mer effektivt. För hur ­erfaren man än är kan det vara svårt att få en helhetsbild genom att titta på flera olika ritningar på en gång.

– Tidigare var det som att lägga pussel när man skulle förstå hur allt hängde ihop. För att få en bra bild så hände det att man fick gå ut där det stod ett flygplan och ta bilder på det man jobbade med. Idag har vi en modell som innehåller i stort sett alla system och ger oss en mycket bättre överblick över hela systemet, säger Hans-Olof Berlin, Manager Integrated Logistics Support på Saab.

En annan viktig del i att undvika förseningar och fördyringar är att hela tiden ha med kunden i processen. Med en modell blir det enklare att visualisera hur det hela kommer att se ut och hur man egentligen tänkt.

– Vi har haft representanter här från försvarsmakten och diskuterat med dem om det till exempel verkar vettigt att bygga in radarn på ett visst sätt. Vi kan då titta och peka direkt i modellen, vilket gör det mycket enklare för kunden, som inte jobbar med detta dagligen, att förstå konsekvenserna av olika val än om vi ska försöka förklara samma sak genom att gå igenom olika ritningssatser som de ska försöka sätta ihop i huvudet, ­säger Per Pettersson.

Slipper konflikter i slutfasen

Man slipper då problemet med konflikter i slutfasen av projektet när kunden upptäcker att det de föreställt sig inte alls överensstämmer med det leverantören faktiskt levererar. Att möta en missnöjd kund med »det såg ni väl på ritningen« är knappast populärt.

– Med modellen som underlag ser alla precis hur det kommer att se ut. Det gör det också enklare att få en bra dialog om de kompromisser som kan behövas eftersom det direkt går att visa var problemet ligger och hur olika alternativ kommer att påverka slutresultatet, säger Hans-Olof Berlin.

Underleverantörer och konsulter är andra grupper som det blir enklare att ta in om det finns en 3D-modell att utgå ifrån.

– Modellen ger oss till exempel möjlighet att ta in personer som är väldigt kunniga inom ett visst område, men som kanske inte är så vana vid att läsa ritningar. Exempelvis någon som är väldigt bra på brandskydd. Då kan vi visa i modellen hur vi tänkt oss en lösning och fråga hur det skulle fungera ur brandskyddssynpunkt, säger Hans-Olof Berlin.

"Det kommer att gå ihop längre fram"

Nu är det inte bara konstruktionskostnaderna som är viktiga utan det är kostnaden över hela livscykeln som är intressant och här kan modellen också spela en viktig roll.

– Det är kanske inte säkert att det blir billigare när man designar, men att det kommer att gå ihop längre fram. Det blir till exempel billigare att genomföra ändringar när man har en modell att utgå ifrån och så kan underhållet bli effektivare, säger Lars Hellmark.

Ett exempel på det är att en brukare idag kan behöva ha med sig elva olika instruktioner ut till planet för att veta hur en ­hydrualpump ska bytas. Det är svårt att skapa sig en helhetsbild av vad som behöver göras genom att läsa dessa instruktioner en efter en. I framtiden kan alla dessa skrivna instruktioner ersättas av en modell.

– Vi kan nu skapa en berättelse med hjälp av modellen där vi bild för bild kan visa att du först tar bort den här luckan, sedan viker du undan den här slangen och så vidare. Istället för att först låta någon göra en beredning över det jobb som behöver göras och sedan lämna över det till något som skriver ihop en instruktion och någon annan som får illustrera det hela kan vi ta ut illustrationerna direkt i modellen, visa steg för steg hur arbetet ska utföras i bilder och begränsa texten till sådant man bör tänka på, säger Lars Hellmark.

Vill utveckla sättet att arbeta med modeller

Så att arbeta modellbaserat löser många problem och ger många fördelar. Det är inte lösningen på allt, men det är helt klart överlägset att arbeta med ritningar som tidigare.

– Att återgå till att arbeta med ritningar tror jag inte någon vill idag. Det rör sig istället om att utveckla hur vi arbetar modellbaserat så att vi kan arbeta mer proaktivt och slippa behöva ta itu med problem i sent skede bara för att vi missade det tidigare. Vi vill helt enkelt kunna använda modellen för att arbeta mer proaktivt i fortsättningen, säger Lars Hellmark.