Delar av spelplanen som växte fram under Totalförsvarsdagen 2022.

Samverkan i praktiken inom totalförsvaret

Hur samarbetar berörda verksamheter för att prioritera resurser och hitta lösningar vid störningar, kriser och svåra situationer? I ett läge där samhällsfunktioner är ansträngda och hotade. Ett sätt är att öva och åter öva men också att samtala med varandra.

För att inspirera till dialog har vi på Combitech tagit fram Totalförsvarspelet och bjöd hösten 2022 in till ett evenemang, Totalförsvarsdagen, där ett drygt 80-tal deltagare från näringsliv, offentlig sektor och andra samhällsviktiga verksamheter medverkade. Syftet var att skapa förståelse för olika perspektiv och bygga motstråndskraft tillsammans. 

Mikael Tornving (moderator), Susan Bergman (spelledare), Fredrik Revelj (spelansvarig) och spelare gjorde tillsammans med ett tiotal experter på läktaren och publiken en resa i tid genom gråzon mot höjd beredskap. Spelet hade vid genomförandet ett speciellt fokus på transport- och varuförsörjning, energisektorn, finans- och betalsystem samt elektronisk kommunikationsinfrastruktur men kan spelas med andra sektorer också. 

Några av insikterna som kom fram under samtalen:

  • Vad är ett "normalt läge" i samhället och verksamheter? Om det finns rutiner och kunskaper om dessa är det lättare att fånga upp avvikelser. Hur agerar vi när något avviker? 
  • Behovet av omvärldsbevakning och planering - tillsammans.
  • Hur kan vi stödja varandra? Finns det kunskaper om roller och uppdrag likaså om nätverk och former för samverkan? Är de kända och övade?
  • Hur delar vi information? 
  • Hur kan vi lära av situationer och bygga motståndskraft tillsammans? Likaså hur lär vi av innovativa lösningar som redan finns? 

Röster från Totalförsvarsdagen

Nedan finns ett filmat sammandrag där Susan Bergman (Combitech), Kristina Syk (Säkerhets- och försvarsföretagen, SOFF), Anna Wennerstrand (Kooperativa förbundet), Karl-Erik Svedin (Tele2) och Pernilla Rönn (Combitech) medverkar och berättar om sina reflektioner.

Ta del av filmen genom att klicka i bilden (ett nytt fönster öppnas, filmen är länkad till Combitechs YouTube-kanal).

Varför är spel ett effektivt verktyg?

Mikael Tornving intervjuar Fredrik Revelj, senior rådgivare inom totalförsvar och krisberedskap, om styrkan att använda spelmetodik.

Ta del av filmen genom att klicka i bilden (ett nytt fönster öppnas, filmen är länkad till Combitechs YouTube-kanal).

Nyfiken och vill veta mer?

Artikel om Totalförsvarsdagen 2022.

Läs om Totalförsvarsspelet.