Samarbete på fullaste allvar

– Visst händer det saker inom svensk industri när det gäller digital transformation. Problemet är att det händer för lite. Orden kommer från Mats Agervi och han bör veta vad han pratar om, för han är nämligen chef för Combient, ett samarbetsforum för några av Sveriges ledande företag. Det enda syftet för forumet är att främja samarbete inom gruppen för att påskynda en lyckad digital transformation för medlemsföretagen.

– Nu ligger det kanske i sakens natur att jag tycker att det går för långsamt, nyanserar Mats Agervi. Men man blir lätt stressad när man ser vad som händer i världen. Vi på väg att förlora det försprång vi kanske haft. Vi borde sluta slå oss för bröstet och lära av såväl USA som Tyskland och vissa länder i Asien. Anledningen till Mats Agervis oro är att han ser hur lång tid det tar att ställa om de traditionella företagen.

– Det är lättare att genomföra en förändring då man har ett reellt hot, då man har pistolen mot pannan. Men vi är inte där ännu och därför rör vi oss inte tillräckligt snabbt. Dessutom finns det fortfarande få exempel på traditionella företag som gjort en lyckad digital transformering. De flesta är på långa vägar inte klara.

Konsekvenserna av detta har upprepats till leda och svenska företag är i regel väl medvetna om behovet av förändring. För rätt vad det är kan det komma en ny konkurrent underifrån, eller kanske från en helt annan bransch, och introducera en ny industriell plattform innan de etablerade företagen hinner anpassa sig. Men hur ska man gå tillväga i praktiken? Det är den stora frågan hos många företag.

Fara att inte förstå omfattningen

– En fara är att man inte förstår att företagen ofta måste genomgå stora förändringar. I de fall där data blir mer värda än produkterna måste sannolikt hela företagets affärsmodell förändras. Kanske riskerar du att tappa din kundkontakt som du ”alltid” haft. Ett annat företag kan ta över säljmodellen och du blir en leverantör bland många andra, utan direkt kommunikation med kunden. Jämför med vad som hände för många när Amazon etablerades.

Alla företag påverkas naturligtvis inte lika mycket, men alla påverkas. Förr eller senare. Steg ett är därför att ta fram en genomarbetad digital vision för företaget. Ju förr detta görs, desto bättre förberedd är man. Det arbete man sedan behöver göra ligger dels på det strategiska planet, med att hitta en fungerande affärsmodell, och dels på effektiviseringsplanet, med att se över hur digitaliseringen kan påverka kostnadsbilden i företaget.

– Givetvis måste man ha mål kopplade till både affärsmodellen och verksamheten. Egentligen handlar fortsättningen om traditionell Change Management. Vad vill vi uppnå, vad behöver vi för kompetens och hur ska vi driva på för att komma dit?

Samtidigt är det kanske inte så lätt som enskilt företag att överblicka de långsiktiga konsekvenserna av hur digitaliseringen inom andra områden påverkar den egna verksamheten, eller hur olika teknologier kan tillämpas i praktiken. Händelsevis har Combient tänkt på just det.

– Vi hjälper våra medlemmar att komma framåt med sin digitala transformation. Det gör vi genom att överblicka vad som händer hos de främsta företagen internationellt, vi bevakar forskningen, deltar i konferenser och gör referensbesök. Senast åkte vi till New York tillsammans med våra medlemmar för att undersöka närmare hur IBM och IPsoft arbetar med artificiell intelligens och kognitiv databehandling. 

Påverkan på affärsmodellerna

På det lite mer handfasta planet experimenterar Combient med teknologier som med stor sannolikhet kommer att ha påverkan på företagens affärsmodeller. Det kan vara allt ifrån Machine Learning till Blockchain och Analytics. För att verkligen på allvar ge en knuff i rätt riktning kan företagen dessutom få hjälp med implementeringen i det egna företaget. Ändå är det inte detta som Mats Agervi lyfter fram mest.

– Det kanske allra viktigaste är att föra ihop människor från olika branscher för att gemensamt diskutera hur den digitala transformationen går till i praktiken. Inget av våra medlemsföretag konkurrerar med varandra, det gör att alla kan vara öppna med sina framsteg och dela med sig till alla andra.

I praktiken kan det handla om hur företagen kan skapa en ny kundsegmentering utifrån hur kunderna använder de digitala tjänsterna, eller utveckling av lösningar för förebyggande underhåll. Eftersom det inte finns någon konkurrens inom gruppen tjänar alla på att vara så öppna som möjligt.

Vilja till full öppenhet

Kanske är det just på det här sättet Sverige har en möjlighet att återta initiativet på den globala arenan inom digitalisering.

– Att dela sina kunskaper så pass öppet som vi gör är såvitt jag vet helt unikt. Det har jag inte sett något liknande av i vare sig USA eller Tyskland.

Förhoppningsfulla företag får dock gå samman och skapa egna forum, för just Combient har inte ambitionen att bli större.

– Vi är 18 företag idag. Alla deltar på samma villkor och vart och ett bidrar aktivt själva med sina kunskaper. De tar det här på fullaste allvar. Vi har en bra mix av företag och blir vi för många finns risken att vi tappar viljan till full öppenhet och förtroende för varandra.

Fakta om Combient

Combient är ett samarbetsprojekt mellan några av Sveriges största industriföretag, de flesta kopplade till Wallenberg-sfären, exempelvis Atlas Copco, Ericsson och Electrolux. Medlemsföretagen har gemensamt en omsättning på mer än 800 miljarder kronor. Och alla har de anledning att ta den digitala förvandlingen på allvar.