Jessica Öberg pratar för kunder, samarbetspartners och intressenter på Combitechs Totalförsvarsdag 2019. Fotograf: Peter Karlsson

Samarbete är framtiden

I juli månad tillträdde Jessica Öberg som vd för Combitech, ett företag som hon under flera år varit engagerad i som styrelseordförande. Nu ser hon fram emot att få vara mer operativ och arbeta för att industri, offentlig sektor och andra verksamheter ska dra nytta av digitaliseringen samt tekniska och säkra lösningar.

– Det är spännande att träffa och lära känna nya kollegor, kunder och partners. Att tillsammans bygga långsiktigt hållbara tekniska lösningar som utvecklar och stärker vårt samhälle, säger Jessica.

I Combitechs strategiska arbete finns ett tydligt fokus på att utveckla och fördjupa sina partnerskap. Under försommaren 2021 tecknades exempelvis ett 10-årigt samarbetsavtal med BAE Systems Hägglunds, där Combitechs kompetens och erfarenhet inom digital transformation, modellbaserad utveckling, autonomi och kompetensutveckling kommer till användning. Kunskaper som Combitech bland annat fått genom att arbeta med andra kunder i olika segment. 

– Flygindustrin är en bransch som jag känner väl från mina år i olika uppdrag inom Saab-koncernen. Saab ligger långt fram när det gäller att arbeta med modellbaserad utveckling i både utvecklings- och produktionsmiljö samt systemintegrationer med höga krav på säkerhet. Här ser jag synergier som andra industrier och offentlig sektor kan inspireras av och där vi på Combitech kan bidra med kunskap och erfarenhet, säger Jessica.

Combitech fortsätter samarbetet med LKAB och partners för att utveckla framtidens digitaliserade, autonoma och koldioxidfråga gruva. 

– LKAB: s utmaning, att bryta järnmalm på stora djup och vara långsiktigt hållbara ur ett miljöperspektiv, kräver att vi är flera som samarbetar och bidrar med våra respektive expertområden för att lyckas. Det är inspirerande och lärorikt att vi på Combitech får vara med på resan, säger Jessica. 

Ett annat område är den smarta staden där Combitech tillsammans med Skanska och Södra samt Växjö kommun och andra aktörer arbetar för att skapa en ny och integrerad stadsdel i Växjö. Projektet har fått namnet Crossways Växjö

– Det här initiativet är intressent, då projektet ska utveckla en stadsdel på ett nytt sätt för att möta utmaningar kring bland annat framtidens boende- och arbetsmiljö, klimatutmaningar, energibrist och resursproblem. Att vi tillsammans skapar ett ekosystem som binder ihop olika aktörer utifrån innovation, affärsmodeller och medborgare är spännande, berättar Jessica.

Säkerhet är a och o

I dagens samhälle är mycket är uppkopplat och sammankopplat. Organisationsgränser har suddats ut och en allt högre grad av värde ligger i mjukvara och information. Det krävs ett nytt sätt att tänka och agera cybersäkert på.  

– Det är viktigt att i den digitala transformationen tänka IT-säkerhet från början men också att tänka på informationssäkerhet och säkerhetsmedvetenhet när det gäller de medarbetare som kommer få nya förutsättningar att arbeta utifrån. Jag vill också lyfta betydelsen av att lära, motivera och träna verksamheter till en grundläggande förståelse och intresse för frågorna. Det är avgörande för en god säkerhetshygien och kultur, berättar Jessica.

Combitech hjälper kunder att arbeta systematiskt med riskhantering och se till att det blir en integrerad del i verksamhetsprocesser. Likaså att använda tekniken för att skapa en adaptiv säkerhetsarkitektur med kontinuerlig övervakning och visualisering av risker och händelser

Betydelsen av ett modernt totalförsvar

Under hösten kommer totalförsvarsfrågan och cybersäkerhet lyftas på olika sätt, två samhällsfrågor som blivit högaktuella under Covid19-situationen respektive IT-attacken mot över hundra verksamheter internationellt i juli. Combitech arrangerar exempelvis Totalförsvarsdagen i början av 2022 och andra aktiviteter där fokus är att lyfta och diskutera näringslivets roll i återuppbyggnaden av ett modernt totalförsvar. Vidare Paranoia, en nordisk cybersäkerhetskonferens i Oslo den 18 till 19 november 2021, där tanken är att ses live, förutsatt att pandemin och restriktioner tillåter, annars i ett digitalt och anpassat format.

– Vi behöver skydda både människor, verksamheter och samhället. Här ser jag att vi på Combitech kan bidra med en kombination av metodutveckling, krisberedskap och kunskap inom informationssäkerhet och kommunikationssystem. Jag som ledare vill dela den kunskap som finns, använda företagets och mitt nätverk inom den civila och militära marknaden för att bygga relationer och nya partnerskap. Totalförsvarsdagen och Paranoia handlar om just det. Jag hoppas vi ses och hörs, säger Jessica. 

Stort behov av att rekrytera och växa

Om man tittar inom Combitech så är medarbetarna, att fortsätta bygga en stark företagskultur och att växa och utvecklas i centrum.

– Vi ser ett fortsatt stort behov av att rekrytera på alla våra orter, även att vi i början av juli tog emot 230 nya medarbetare. De personerna kom till Combitech i samband med den förändrade organisation som Saab kommunicerade den 18 mars 2021. Våra nya kollegor hjälper oss förstärka vårt erbjudande inom säker kommunikation riktade mot aktörer inom både det civila och militära försvaret. Vi letar bland annat medarbetare inom mjukvaruutveckling, säger Jessica.

Jessica och alla combitechare har med andra ord en intensiv och spännande höst framför sig, då är det viktigt att ha stunder och platser att hämta energi och inspiration från.

– Jag har ett otroligt kul, inspirerande, utvecklande och spännande arbete. Jag får mycket energi från mina kollegor, samarbetspartners och kunder men när det ges möjlighet till återhämtning tar jag gärna med familjen och drar till vår stuga på Höga kusten. Det är så otroligt vacker natur där och jag finner ett lugn så fort vi svänger in på grusvägen, avslutar Jessica.

Jessica i närheten av sin familjs stuga, sommaren 2021.

Bilder: Jessica Öberg på Combitechs Totalförsvarsdag 2019. Fotograf: Peter Karlsson
Privat bild på Jessica Öberg.

Text: Anna Sigurdsson Schedin, Combitech