Säljbolaget först med IoT

Inom Baxter såväl som hos många andra företag var intresset svalt för att satsa på IoT-lösningar. Kostnaderna överskuggade de potentiella och till synes avlägsna möjligheterna. Det svenska säljbolaget snappade dock upp ett behov hos kunderna och påbörjade på egen hand utvecklingen. Något de är glada för idag.

– Idag har det i vissa fall blivit ett upphandlingskrav från kunderna att vattenreningsanläggningar som är kopplade till dialysmaskiner ska kunna logga och skicka information i realtid, berättar Bengt Andersson, Sverigechef för service av vattenreningsanläggningar. Tack vare att vi anade vad som var på gång är vi idag bättre förberedda och hela Baxterkoncernen följer vad vi gör. 

För patienterna som dialysbehandlas för allvarliga njur- och leverbesvär är det nödvändigt att vattenreningen fungerar optimalt och utan avbrott.

– Dialysmaskinerna kräver rent vatten, annars fungerar de inte. Vattenanläggningarna lever på sätt och vis sitt eget liv i ett rum som sjukhuspersonalen i regel inte har koll på. Med hjälp av direktuppkopplade system kan vi nu följa dem i realtid och agera om något blir fel.

Lättare för teknikerna att förbereda sig

För Baxter är det värdefullt att kunna se på distans vad som händer med anläggningarna, då de har utrustning installerad på sjukhus och mottagningar på avlägsna platser över hela Norden. Det innebär att en tekniker i Stockholm nu kan se vilka reservdelar som behöver tas med till ett jobb i Kiruna.

Att koppla upp systemen innebär även en möjlighet till merförsäljning och stärker relationen med kunden. 

– Alla de 175 kliniker vi servar idag är potentiella kunder av vår nya loggningstjänst. De behöver inte ha en tekniker på plats längre, vilket innebär stora besparingar. Vi siktar också på att maskinerna ska kunna ha direktkontakt med labbavdelningen, för att få in information om vattenkvaliteten direkt i systemet. Målet är att personalen via vårt servicesystem ska kunna få ut en av Läkemedelsverket godkänd journal för varje anläggning. På så sätt kan vi hjälpa våra kunder att spara ytterligare tid som kan läggas på annat.   

Vad vill kunderna?

En möjlighet företaget tittat på är också att maskinerna automatiskt larmar jourpersonalen via sms när något händer. Men här krävs en dialog med kunderna, enligt Bengt Andersson: 

– Vill personalen att systemen ska larma dem direkt, eller vill de att systemen bara ska logga informationen och att larmen går till oss för en bedömning av situationen? Här gäller det att vi är lyhörda för kundernas arbetssituation och den kan variera från klinik till klinik. Bara för att möjligheten finns innebär det inte att alla vill ha den.