På bilden syns Robert Gustafsson, Combitech, och Tomas Johansson, Försvarsmakten, samtala om hur DRIWS används på flygflottiljen i Luleå. Du kan ta del av en film från detta tillfälle, se blocket med filmikonen i slutet av artikeln nedan.

Säkra flygplatser med DRIWS

Säkerhet är en ”röd tråd” i många av de projekt Combitech är verksamma i. Vårt arbete med DRIWS är ett exempel på hur vi bidrar till ett tryggare samhälle genom att undvika Runway incursion.

DRIWS är ett säkerhetshöjande system som Combitech varit med att utveckla. Det finns på flygplatser för att undvika kollision mellan markbundna fordon och flygfarkoster. Det kan till exempel vara ett flygplan som ska landa samtidigt som det finns fordon som arbetar med fältunderhåll på landningsbanan. Genom att använda en lösning med positioneringsteknik i fordon, geofence (ett slags virtuellt staket) och ett centralt övervakningssystem kan systemet varna såväl fälthållningspersonal som flygtrafikledning om när en Runway incursion är på väg att inträffa.

Flera användningsområden

DRIWS har olika användningsområden beroende på vilken roll och arbete personen utför på flygplatsen. Är du förare av ett fälthållningsfordon får du information om tillträde till landningsbanan eller andra områden via en app i en mobiltelefon eller surfplatta. Appen är ett slags virtuellt stoppljus som föraren har med sig under hela färden, appen visar grönt eller rött ljus beroende på om fordonet har tillstånd att beträda områden med restriktioner. Om fordonet inte får befinna sig på landningsbanan tänds det röda ljuset, när fordonet närmar sig det skyddade området. Flygledare kan, via ett centralt användargränssnitt, ge tillstånd genom att aktivera den gröna lampan.

Är du ansvarig för förhållningspersonalen kan du i realtid följa hur många fordon det finns på flygplatsområdet och var de befinner sig. På så sätt kan arbetsledaren planera och följa arbetet oavsett vilka siktförhållanden som råder. Vid dimma och snöstorm ger DRIWS ovärderlig information om fordonens lokalisering.

Se film om hur DRIWS används i Luleå

I filmen nedan berättar Robert Gustafsson, Combitech, och Tomas Johansson, Försvarsmakten, hur DRIWS används på flygflottiljen i Luleå. Vill du veta mer om DRIWS kontakta Patrik Jonsson, se kontaktkort till höger.