Säkerhetsrisk om nätet laggar

Är connectivity en förutsättning för digitalisering inom industrin? Per och Peter, två av våra ingenjörer som jobbar med mobil- och radiokommunikation, förklarar och reder ut begreppen och berättar samtidigt om en helt ny lösning inom Private Networks.

Vad är connectivity egentligen?

Både samhället och industrin genomgår just nu en väldigt snabb förvandling tack vare digitaliseringen och inte minst automatiseringen av till exempel fordon. För att komma vidare i utvecklingen ställs allt högre krav på en tillförlitlig trådlös infrastruktur. Man behöver alltså kunna lita på en mobilkommunikation med hög kapacitet och låg fördröjning. Detta kallar vi connectivity.

Hur hänger connectivity ihop med digitaliseringen? 

Alltfler sammanhang digitaliseras: hamnar, gruvor eller stadsbyggnadsprojekt kopplar upp sina olika enheter. Det kan till exempel handla om fordon, fläktar, grindar, informationstavlor, sensorer, ordersystem, väderinformation och inte minst information och kommunikation människor emellan. I denna digitala transformation blir en stabil, snabb, säker och avbrottsfri connectivity en avgörande framgångsfaktor. Om ”nätverket laggar” kan det exempelvis innebära stora säkerhetsrisker.  Connectivity blir en förutsättning för att industrin ska kunna automatiseras och digitaliseras.

Hur arbetar Combitech med connectivity i praktiken?

Vi på Combitech kan leverera en säker kedja där infrastruktur, molnplattform, radiokommunikation och säkra applikationer ingår. Vi är drygt 300 ingenjörer med spetskompetens inom avancerad kommunikationsteknologi som dagligen hanterar radionätsplanering, inköp, installation, integration och support inom connectivity. Bland annat kan vi hantera säker och tillgänglig radioförbindelse i olika typer av miljöer, vi manövrerar intelligenta nätverk för transportsystem och fordon och vi har testanläggningar där våra kunder kan verifiera, simulera och utbilda medarbetare.

Varför är privata mobilnät, (Private Networks) så viktiga?

Ett problem i digitaliseringsprocessen är att det inte har funnits någon affärsmodell som gör det möjligt för ett företag eller industri att köpa en komplett connectivity-lösning där mobilnätverk, frekvenser samt hård- och mjukvara ingår. Detta har inneburit att många aktörer bromsats i sitt digitaliseringsarbete.

Vad är Sveriges första helhetstjänst för privata mobila nätverk?

Tillsammans med våra partners inom connectivity har vi tagit fram en helt ny lösning och nu kan vi erbjuda en produkt som vare sig mobiloperatörerna eller telekomleverantörerna levererar på egen hand. Lite förenklat handlar det om att vi gör det möjligt för våra kunder att använda modern mobilradioteknik i enskilda, privata, radionät, istället för att koppla upp sig via WiFi eller mot en operatörs globala nätverk. På detta sätt kan kunderna skapa sig ett snabbt, säkert och ”laggfritt” nätverk, där man har kontroll på alla sina data i alla led.