Foto: MSB

Combitech deltog på RAKEL-mässan En dag om samhällsviktig kommunikation

Rakeldagen anordnas av MSB varje år sedan 2010 för att knyta samman myndigheter och näringsliv att utbyta erfarenheter inom samhällsviktig kommunikation. Vi var på plats för att diskutera risker och hot och hur Combitech kan hjälpa samhällets aktörer.

Rakel är ett kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktiga verksamheter. Systemet har en unikt hög driftsäkerhet, täckning i hela Sverige och används av cirka 550 organisationer. Effektiv samverkan och medborgarnas trygghet är några av anledningarna till att Rakel infördes i Sverige.

Combitech deltar årligen på mässan för att kunna visa upp för våra befintliga och potentiella kunder vad vi har att erbjuda som ett Combitech. Våra kunder köper idag inte helheten i vad vi kan utan känner oftast bara till en del av Combitech. Denna typ av aktiviteter är därför ett viktigt steg i vår strategi att genomföra fler helhetsåtaganden. Många av våra kunder köper exempelvis ett införande av RAKEL men här kunde vi även visa att kommunikationen inte blir störd. Dessa störningar är både oavsiktliga och avsiktliga i den miljön våra kunder befinner sig i.

Vi deltog med personal från både sälj- och linjeverksamhet i ett lyckat samarbete, där Jonas Jendefors, Anders Wigh, Peter Koinberg och Ulf Lundberg var på plats. Ett stort antal kunder från FMV, MSB, SL, Vattenfall med flera var på plats i vår monter för att diskutera risker och hot med bland annat Trådlös kommunikation och hur Combitech kan hjälpa till med detta.

- Vi har haft fantastiska möten med kunder i vår monter idag. Fördelen med vår bemanning i montern från både linjen och säljorganisationen är att vi kunde ta diskussionerna med besökarna från ett helhetsperspektiv. Dessa kunder lever mitt i globalisering, urbanisering och digitalisering som sker rasande fort idag, summerar Ulf Lundberg, säljare region Öst.