Populär kursvecka lockade många

I slutet av januari genomförde vi vår kursvecka som lockade många deltagare. Hela 950 medarbetare deltog i utbildningar, introduktioner och möten. Arrangemanget är en del av Combitech GROW, som är en plattform för kompetensutveckling.

Combitechs styrka ligger i summan av alla de kunskaper, kompetenser och erfarenheter som medarbetarna bidrar med. Nyfikenhet och öppenhet inför att lära är viktigt och det är en central del i vår företagskultur. Som ett led i det arbetet samlade vi i slutet av januari 950 combitechare under våra kursveckor, som denna gång genomfördes på Hotell Tylösand. Det handlade om kurser i presentationsteknik,  affärsmannaskap och ledarskap men också säkerhet och teknik.

- Vilka härliga veckor vi hade! Ett 30-tal kurser genomfördes samtidigt som vi passade på att köra introduktionsutbildningar för våra nya medarbetare från Ericsson. Vi är väldigt glada för den poisitva respons vi fått och tar det med oss i arbetet framåt, säger en glad Jonas Eklund, utbildningschef på Combitech.

DET SOCIALA ÄR VIKTIGT

Gemenskap och erfarenhetsutbyte är i fokus under kursveckan. Tanken är, att vid sidan av studierna, skapa en mötesplats där man under pauser och kvällar kan träffas, nätverka och umgås.

- I höstas samlade vi företaget till storkonferens och nu genomförde vi kursveckan. Vi vill få människor att växa både personligt och professionellt och sådana här arrangemang är en viktig del i det arbetet. Vi får chans att lära känna varandra och utbyta erfarenheter. Jag var själv med i Tylösand och såg exempel på detta, säger Hans Torin, vd på Combitech.

OM COMBITECH GROW

Kursveckan är en del av Combitech GROW, som är en plattform för kompetensutveckling. Den utgår ifrån vår unika syn på kunskap och erfarenhet och bygger på ett mångårigt samarbete med universitet och högskolor.