Combitech stärker säkerhetspartnerskap med svenska banker

Combitech och Bankföreningen har stärkt ett samarbete kring en helhetslösning för kontrolltal inom det svenska banksystemet. Det är ett långsiktigt samarbete och innebär att 21 banker ingår i ett system som utgår från en gemensam infrastruktur.

Combitech och Bankföreningen har stärkt ett samarbete kring en helhetslösning för kontrolltal inom det svenska banksystemet. Helhetslösningen innebär en ny mjukvara anpassad till en ny säkerhetskomponent, samt en långsiktig förvaltning av lösningen för samtliga banker som nyttar tjänsten. Det handlar om ett långsiktigt samarbete och innebär att 21 banker ingår i ett system som utgår från en gemensam infrastruktur.
 
Kontrolltal är en verifieringsmekanism som används mellan parter i det svenska betalningssystemet för att säkerställa att transaktioner sker mot den motpart den utger sig för att vara. Exempel på användningsområden är lösen av bolån, inlösen av postväxlar och clearinganvisningar.

- Cyberattacker på ekonomiska flöden kan få ödesdigra konsekvenser för samhälle, näringsliv och medborgare. Våra lösningar kommer att kunna bidra till att skydda infrastrukturen och bidra till säkra betalningar inom det svenska bankväsendet, säger Senadin Alisic, affärsutvecklare på Combitech.

Idag använder de flesta banker ett system som använder sig av hårdvara som är obsolet. Den nya lösningen från Combitech och Bankföreningen ersätter den gamla hårdvaran mot en ny som är mer modern. Combitech kommer även att leverera en kontinuerlig förvaltning av den mjukvara som utvecklats för kontrolltaltjänsten och förse samtliga användare med nycklar.

- Vi är glada för den långvariga relationen samt nöjda med det samarbete som vi har haft med Combitech kring en sådan viktig säkerhetsfråga säger Lars Rutberg, expert inom betalningar och regelverk samt clearing och dataclearing på Bankföreningen.

21 banker ingår för närvarande i systemet och Combitech och Bankföreningen tror att det kan komma fler banker som ansluter sig till systemet. Målet är att samtliga banker skall migrera till den nya lösningen under september 2019.