Nytt arbetssätt lyfte projekt

Virtual Design and Construction, VDC, baseras som namnet antyder på att man arbetar med virtuella ­modeller, men själva modellen är bara en del i VDC. När byggbolaget Veidekke införde VDC visade det sig att det inte fungerade så bra att direkt börja arbeta med virtuella modeller. För att satsningen verkligen skulle lyfta krävdes det att en ny metodik utvecklades.

– Traditionellt jobbar vi i byggbranschen så att vi har kortare möten med alla inblandade var tredje vecka eller så för avrapportering. Det gjorde att det kunde ta flera veckor att få svar på en fråga eller veta om något inte gick enligt plan. Nu sitter alla i samma rum och det tar minuter istället för veckor att få svar. Det är ett exempel på hur vi effektiviserat arbetet nu när det går att arbeta alltmer parallellt, säger Emile Hamon på Veidekke.

Här dök en stor utmaning upp. Byggbranschen är konservativ och det var svårt att få dem som inte utbildats i att arbeta med VDC att förstå varför de skulle ändra på ett arbetssätt de använt under hela sitt yrkesverksamma liv.

– Det var jättesvårt att få alla att arbeta så här. Vi var tvungna att skriva in kontrakten att underleverantörer som ville jobba på projektet var tvungna att jobba ihop med oss och varandra i hela dagar istället för att bara komma in på korta möten som tidigare, säger Emile Hamon.

Den motsträviga medarbetaren omvändes

I arbetsmetoden ingår också att alla intressenter ska sätta upp post-it-lappar som hjälper till att visualisera vem som äger olika frågor, vad som behöver göras, om det finns obesvarade frågor med mera. Det ger en väldigt bra kontroll över hur arbetet fortlöper och vad som behöver åtgärdas, men den idén uppskattades inte av alla.

– I ett av de första projekten följde det med en arkitekt som hade väldigt gott renommé och som var i slutet av sin karriär. Vi bad honom sätta upp sin lapp längst till vänster för att starta projektet. Han gick då fram och satte demonstrativt lappen till höger om tavlan, säger Emile Hamon.

 Efter ett tag blev dock fördelarna uppenbara även för de mer motsträviga.

– I slutet av projektet kom den här arkitekten fram till mig och sa att han inte haft någon lust att ändra arbetssätt i ett av sina sista projekt, men att det faktiskt varit bland det bästa han varit med om. Så feedbacken efter projektet var väldigt positiv, säger Emile Hamon.

Nyutbildade ingenjörer förväntar sig detta

Att vara uthållig och envis är alltså en nödvändighet för att lyckas med att genomföra VDC, menar Emile Hamon. Och att det är värt det initiala besväret råder det inget tvivel om.

– Det ger oss möjlighet att bli mycket effektivare. Dessutom hjälper det oss med rekryteringen eftersom nyutbildade ingenjörer förväntar sig att få jobba på det här sättet. Så fördelarna är så stora att det här är utan tvekan framtidens arbetssätt i byggbranschen, säger Emile Hamon.

Om Virtual Design and Construction (VDC)

Virtual Design and Construction, VDC, är en metod där ett helt byggprojekt visualiseras i en virtuell modell innan bygget påbörjas. Man kan säga att VDC består av tre delar. Building Information Model som beskriver hur man skapar en virtuell modell, en idé om hur man ska organisera sitt arbete runt den modellen och så hela processen för att använda detta på byggena.

VDC gör det bland annat enklare att genomföra kollisionskontroller, bättre kostnadskontroll eftersom det snabbt går att se hur mycket material som behövs samt att det blir enklare att arbeta mer mobilt i och med att alla information är digital.