Navelink – för en säker, hållbar och effektiv sjöfart

Föreställ dig logistikflödet på en flygplats. Det är självklart att du vet när ditt plan ska lyfta, när det beräknas landa, vilken gate du åker ifrån, vilket band du ska hämta upp ditt bagage på osv. Logistiken inom det marina är långt ifrån lika välfungerande. Här är det ofta först till hamn som vinner och det är inte sällsynt att fartygen ligger i kö och väntar på att få komma i hamn.

Målbilden för det nybildade Navelink är att möjliggöra motsvarande flöde inom det marina som i flygsektorn. Nyckeln till framgång är att kunna dela data i realtid med utvalda parter.

I slutet av 2019 grundades Navelink – ett icke-kommersiellt industrikonsortium för att främja den globala sjöfartssektorn. Bakom Navelink står de tre industriföretagen Kongsberg, Saab och Wärtsilä som alla tre är betydelsefulla tillverkare och tjänsteleverantörer inom sjöfarten.   

Konsortiet vill införa en global digital infrastruktur för säkert och skalbart informationsutbyte inom sjöfarten för att höja effektiviteten och säkerheten samt minska klimatavtrycket inom hela sjöfartssektorn. Redan nu har man fått in sin första grupp av externa användare i form av tre EU-projekt, där det svenska Sjöfartsverket är ansvarigt för infrastrukturlösningen. 

– Det är här vi på Combitech kommer in i bilden. Vi har fått uppdraget att leverera infrastrukturtjänsten. Tjänsten vi ska leverera är bl.a. en informationsplattform som i stort kan liknas vid Appstore, där vi ser till att alla som vill få tillgång till tjänsterna är godkända, tjänster eller ”appar” i systemet registreras på ett säkert sätt, är relevanta samt uppfyller de ställda kraven, säger Anders Wendel, chef för Navelink på Combitech.

Navelink är en förlängning av projektet Sea Traffic Management (STM) som pågått under flera år med många olika partners och finansiering från EU. STM-projektet validerades med 300 testfartyg i två testbäddar i Norden och i Medelhavet och avslutades år 2018. Nu tar alltså konsortiet Navelink projektet vidare ut i världen för att säkerställa att driften sköts professionellt och med en hög säkerhetsnivå.

Up and running 1 april

Navelink är inte den enda aktören som jobbar inom området, det finns fler satsningar, men ingen som har kommit lika långt. Sedan den 1 april har systemet funnits tillgängligt för användare.

– Det här är ett nytt exempel på branschöverskridande samverkan där industrin samspelar med myndigheter och där vi tillsammans bidrar till utvecklingen och digitalisering av sjöfartssektorn. Vi är i en operativ fas och välkomnar nya användare, säger Anders Wendel.