Navelink - up and running

Mycket har hänt sedan Navelink blev operativt för ett år sedan. Antalet användare ökat markant och idag är fler än tio företag anslutna. Det finns totalt runt 100 olika tjänster i systemet som företagen använder sig av eller säljer.

- Nu händer det! Pluggen i badkaret har gått. Fler och fler aktörer ansluter sig in i samarbetet. Fram till i höstas var många avvaktande och ville se hur andra gjorde innan de själva tog steget. Och Navelink blir ju både billigare och bättre ju fler som ansluter sig, det är så spännande att se, säger Anders Wendel, chef för Navelink på Combitech.

Tekniken flyter på

Intresset för den här typen av lösningar ökar, många organisationer och företag inom sjöfartssektorn vill digitalisera branschen. Men de lösningar som presenterats hittills har inte lyckats så som Navelink.

Man kan likna den infrastrukturtjänst som erbjuds inom Navelink, och som Combitech levererar, vid antingen en App Store eller möjligen, lite mer långsökt, utvecklingen inom mobiltelefoni. Alla är överens om att det är infrastrukturen som ska användas så att det inte blir en massa konkurrerande system med olika lokala nycklar. Infrastrukturen möjliggör interoperabilitet mellan olika tjänster, vilket rederier, myndigheter, tjänsteleverantörer med flera tjänar på. På samma sätt som alla som idag har en mobiltelefon förväntar sig kunna prata med vem som, oavsett vilket märke på mobiltelefonen ens motpart har. Mobiltelefonproducenterna är överens om vilka format som gäller för att kunna kommunicera med varandra i samma nät.

När ett fartyg navigerar finns alla ”appar” som det behöver i systemet; hjälp med navigering så att man inte krockar med andra fartyg, hamnarnas tillgänglighet på kajplatser och så vidare. Varje fartyg har en egen identitet i Navelink, precis som varje hamn som är ansluten. När en enhet etablerar kontakt med annan enhet sker en säker autentisering, och därmed kan kommunikationen med varandra ske på ett säkert sätt..

- Hittills har vi faktiskt inte haft något tekniskt strul alls, allt har rullat på enligt plan. Det är både driftsäkert och IT-säkert, ett verkligen tillförlitligt system, säger Anders Wendel.

Från ritbordet till skarpt operativt

Navelink är unikt i att det är ett forskningsprojekt där man lyckats gå från ritbord och testbädd till att bli skarpt operativa. Det är dessutom en branschöverskridande samverkan där myndigheter och industrin  tillsammans driver digitaliseringsskutan framåt.

- Vi ser många spännande testbäddar, men det är ovanligt att komma så långt att någon vill betala för det. Tack vare vårt dedikerade team och visionära samarbetspartners har vi tillsammans fått detta att flyga, avslutar Anders Wendel.

Läs mer: www.navelink.org