Bilden är tagen under Totalförsvarsdagen när arbetet kring canvasen pågick. Längre ned i artikeln hittar du den canvas som skapades upp.

Näringslivet i totalförsvaret - en illustration av samverkan

Combitech har, som en av flera aktörer, noterat myndigheternas begynnande förväntningar på näringslivet att medverka i totalförsvarsplaneringen. Näringslivets roll var därför i fokus när vi arrangerade Totalförsvarsdagen i oktober, där representanter från näringslivet, myndigheter, regioner, kommuner och andra samhällsviktiga verksamheter träffades och samtalade.

Under dagen var en av aktiviteterna att forma en bild av hur ett samarbete inom totalförsvaret skulle kunna se ut med fokus på näringslivet. I den här artikeln presenterar vi resultatet - en canvas som ska betraktas som en reflektion. 

- Som ett led i planeringen av Totalförsvarsdagen 2019 blev det tydligt att det inte finns en väg eller ett mål för att bygga ett starkt totalförsvar. Det handlar om att arbeta tillsammans för att uppnå en gemensam vision där vi alla bidrar med vår egen pusselbit, stor som liten. Canvasen illustrerar behovet av samverkan. Vår förhoppning är att den används som en utgångspunkt för fortsatta samtal, säger Mikael Krusenberg, divisionschef på Combitech och en av initiativtagarna till Totalförsvarsdagen.

Canvasen har som ambition att lyfta fram olika tolkningar, frågeställningar och önskemål. Totalförsvaret illustreras i form av en symbolisk ”dome” över Sverige, vilken ska stå stark mot alla typer av yttre påfrestningar och hot. Canvasarbetet genomfördes av Usify och Combitech.

Några reflektioner som lyfts i canvasen:

  • Totalförsvaret är idag fragmenterat, luckor finns i det skydd vi önskar för samhället.
  • En gemensam bild av totalförsvaret ska klara av / alternativt dimensioneras för.
  • Näringslivet står redo - vi vill och kan bidra, men strukturerna behöver utvecklas.
  • Hur kan vi kommunicera hemliga uppgifter mellan aktörer som skapar totalförsvaret?
  • Strukturer för att arbeta tillsammans behövs.

Så här ser canvasen ut

Klicka för att se en större bild (PDF-format).

För mer information och länkar:

Läs en summerande artikel från Totalförsvarsdagen.

Se en kort film från Totalförsvarsdagen (filmen öppnas i ett nytt fönster).

Ta del av Combitechs erbjudande inom totalförsvaret.

Läs gärna moderator Annika Nordgren Christensens blogginlägg.

Lär dig mer om Säkerhetsskyddslagen.