Möt oss Combitechare:
Sofia & Anders

Lär känna Sofia & Anders – två nyanställda Combitechare på vår division Digital & Management. De berättar om sin första tid här på Combitech: varför de valde oss, hur det är att jobba här, och hur de ser på framtiden.

Sofia och Anders har båda pluggat till civilingenjör i Industriell Ekonomi och har ett stort intresse för att ständigt lära sig nya saker och skapa sig en förståelse hur saker och ting hänger ihop. Sofia har dessutom bott utomlands i två omgångar – något som hon har stor nytta av här på Combitech. Anders nämner fotboll som en framgångsfaktor i sin nya roll:

 Jag tar med mig mycket av mina erfarenheter från min tid som fotbollsspelare eftersom samarbete och förmågan att arbeta i grupp alltid är något en har stor nytta av!

Att arbeta på divisionen Digital & Management

Sofia och Anders jobbar på divisionen Digital & Management – en relativt nystartad division här på Combitech. Digital & Management arbetar främst med att hjälpa sina kunder att sätta riktningen för deras digitaliseringsutveckling, ett arbete som ofta innebär bolagsöverskridande samarbeten. Både Sofia och Anders tycker att det är givande att jobba med så många duktiga medarbetare. Sofia lyfter också möjligheten i att kombinera kompetenser:

 Jag tycker att det är väldigt spännande att få kombinera teknik och strategi i de kundprojekt som vi arbetar med!

Krav på en hållbar arbetsgivare

Det blir allt vanligare att medarbetare ställer krav på sin arbetsgivare. Som arbetsgivare är det därför lätt att gå miste om värdefulla medarbetare av den enkla anledningen att man inte lever upp till, eller är inte medveten om, de förväntningar som många idag har. Både Sofia och Anders visste vad de ville ha och sökte jobb därefter.

 För mig är det viktigt att min arbetsgivare delar mina värderingar gällande hållbarhet, plus att de ska förespråka en öppen kultur där man som anställd har möjlighet att vara med och påverka, säger Anders.

Sofia håller med och fortsätter:

 Jag värdesätter också att det finns utvecklingsmöjligheter och att det är ett bra arbetsklimat.

Men det är inte bara gemensamma värderingar och utvecklingsmöjligheter som står högt på listan. Både Sofia och Anders påpekar vikten av att få arbeta med spännande och meningsfulla arbetsuppgifter – något de får göra i sitt arbete inom divisionen Digital & Management.

 Jag har fått möjligheten att vara med både i det interna strategiarbetet och i kundprojekt som haft ett stort fokus på just hållbarhet och cirkulärekonomi! Säger Anders.

Vikten av utvecklingsmöjligheter

Både Sofia och Anders påpekar också vikten av att få möjlighet att utvecklas. De har hittills fått arbeta i projekt som bidragit till att de fått lära sig mer inom deras respektive tjänsteområde, samtidigt som de också har haft flera givande diskussioner inom sina projektgrupper som bidragit till deras personliga utveckling.

 Möjligheterna framåt är oändliga! Jag vill delta i fler spännande kundprojekt, utveckla min kompetens i våra tjänsteområden inom Digital & Management, testa på olika arbetsuppgifter och fortsätta vara delaktig i mitt teams utveckling! Säger Sofia.

Anders instämmer och tillägger:

 Jag vill fortsätta utvecklas både personligt och inom ämnet digitalisering för att lära mig mer om hur företag kan skapa värde med de nya teknikerna som växer fram.