Möt oss Combitechare: Anders Sandblad

I december 2021 disputerade Anders Sandblad med avhandlingen ”Yrkeskunnande Maskiner Människor” på Högskolan Väst. Avhandlingen gjorde honom till den första doktorn i världen inom forskningsområdet Arbetsintegrerat lärande, AIL.

– Den tekniska utvecklingen och digitaliseringens möjligheter står i centrum i samhället och arbetslivet idag, men få har uppmärksammat vad som händer med den erfarenhetsbaserade kunskap som är unik för människan när tekniken används, säger Anders.

Anders avhandling, som är skriven inom ett samarbete mellan Combitech och Högskolan Väst, handlar om yrkeskunnande, vad som gör en människa skicklig i sitt arbete och vad som händer när uppgifter läggs över på digital teknik och artificiell intelligens.

– Arbetet visar att människor gradvis anpassar sitt sätt att tänka och uppfatta verkligheten efter teknikens logik och begrepp. Konsekvensen är att omdömet riskerar att gå förlorat, till exempel förmågan att urskilja nyanser och göra kvalificerade bedömningar. Dessutom urholkas kvaliteten på arbetet. En förklaring till detta är att vi tenderar att fokusera vår uppmärksamhet och vårt ansvar på den teknik vi använder och de processer vi arbetar efter, i stället för på uppgiften och dess resultat, säger Anders.

Nu planerar Anders att fortsätta prioritera kompetensutveckling.

– Min plan är att använda avhandlingen för att utveckla och vässa Combitechs program för erfarenhetsutveckling på ett bra och fruktbart sätt. Jag hoppas också kunna fortsätta samarbeta med högskolan på detta område, säger Anders.

Han avslutar med att poängtera vikten av kompetensutveckling, och hur vi måste fortsätta arbeta för att hela tiden ligga i framkant.

– Jag är stolt över att arbeta på ett företag som tar lärande och kompetensutveckling på allvar. På Combitech är vi unika, inte bara i Sverige utan i världen, med vårt sätt att ta vara på och utveckla den erfarenhetsbaserade kunskapen hos våra medarbetare. Det är något som måste värnas om och vidareutvecklas i takt med att samhället och arbetslivet blir alltmer digitaliserat, avslutar Anders.