Modig ledning ett krav

När en organisation ska börja arbeta med­ ­model­l­ baserad utveckling ställer det höga krav på cheferna. Hur de arbetar med frågan kan vara ­avgörande för om genomförandet lyckas eller inte.

Lars Ydreskog, chef för Operations på Saabs affärsområde Aeronautics, är en av de drivande krafterna bakom företagets införande av en modellbaserad ­metodik och han ­menar att mod är ­viktigt för att lyckas.

– Det finns många som kör små pilotfall, men som inte vågar ta steget fullt ut och införa förändringen i hela verksamheten. För att få hela vinsten med förändringen måste man förändra hela ­flödet och då gäller det att ha modet att ta det beslutet även om man inte helt och hållet kan överblicka alla konsekvenser, säger han.

Tydlighet med att grundstrategin ligger fast

När beslutet väl är fattat och förändringen genomförs gäller det att vara uthållig. Det kommer alltid att finnas de som inte gillar förändringen och det kommer säkert att komma bakslag som man inte räknat med. Här är chefernas roll att vara tydliga med att grundstrategin ligger fast och att även om det kan kännas tungt ibland så ska förändringen likafullt genomföras, eftersom den ger så mycket positivt när allt har trimmats in. Det betyder nu inte att man ska köra över medarbetare som kommer med kritik.

– En förändring som omfattar hela organisationen påverkar många människor och deras vardag så det gäller att vara lyhörd och villig att korrigera när det behövs, men att för den skull aldrig vika från själva grundstrategin, säger Lars Ydreskog.

Olika delar av organisationen vinner olika mycket

Sedan gäller det också att ge medarbetarna det stöd de behöver. Det kan handla om metodstöd och hur det ­påverkar deras arbetsmetoder, men även att ge dem insikt om hur förändringen kan påverka olika delar av organisationen på olika sätt.

– En förändring som MBD påverkar hela flödet och i vissa delar av flödet kan det upplevas som att det blir mer arbete, medan vinsten märks i andra delar. Speciellt i inlärningsfasen kan det bli så att en del av organisationen som konstruktion ser förändringen som bara merarbete medan de längre ner i flödet ser jättefördelar med att alla delar nu passar bättre. För att få alla att förstå fördelarna med förändringen är det viktigt att visa upp hur helheten förändras och att de inte bara ska se på hur deras bit av flödet påverkas, säger Lars Ydreskog.

Slutligen gäller det också att ledningen förstår att det här handlar om en investering.

– Det kommer att krävas en inlärningstid och för oss kostade det kanske någon timme mer i konstruktionsstadiet i inledningsskedet, men det får effekt rätt snart och om vi inte gör det här i tid kommer konkurrenterna att springa om oss, säger Lars Ydreskog.