Johan Gunnarsson, CTO på Combitech, reflekterar kring AI och ger oss en trendrapport från Gartners stora data- och analyskonferens i London tidigare i våras.

Mjuka värden i AI-hypen

Under de senaste åren har hypen kring AI stegrat. Enligt researchföretaget Gartner ser trenden inte ut att avta, tvärtom. Trots det utgör AI-satsningarna än så länge en mycket liten del av storföretagens IT-budget. Är det mer intressant att istället gräva i förståelsen kring hur vi ska använda AI korrekt, effektivt och etiskt? Vi bollade dessa frågeställningar med Johan Gunnarsson, CTO på Combitech, som tidigare i våras deltog på Gartners stora data- och analyskonferens i London där AI var det stora samtalsämnet.

Johan säger att AI egentligen handlar om det som ingenjörskonsten i alla tider har handlat om, nämligen att analysera och använda data för att stödja en människa eller ett system till att göra något. Anledningen till att alla pratar AI nu handlar om att molntjänsterna har gjort att vi kan hantera större datamängder än tidigare. Och en ökad beräkningskraft hos de nya molntjänsterna har gjort det möjligt att använda nya typer av analyser som är mer likt en mänsklig hjärna, som bild- och röststyrning. Plötsligt kan vi tolka vad som finns på en bild. Dina semesterbilder som du skickar in i en molntjänst, kan stoppas in i ett AI och så berättar systemet därefter vad bilden visar. Eftersom systemet också blir sökbart, blir det hela väldigt likt en människa som sitter och sorterar bland bilderna. Ett annat exempel är röststyrning, det vill säga att vi nu kan tolka ljud till att förstå vad som sägs, så som Siri och andra ”röstrobotar” funkar.

Storytelling på ett nytt sätt

Johan menar att den stora trenden inom AI och big data handlar om att skapa storytelling på ett nytt sätt. Tidigare har det bara varit IT-experter som har kunnat analysera data på en väldigt avancerad nivå. Nu utvecklas systemen istället så att beslutsfattare och andra som faktiskt jobbar ute i verksamheten kan använda dem. Till exempel ska du genom ett röststyrningssystem kunna fråga ”vad är försäljningen den här veckan?” och då få ut detaljerade rapporter som du kan använda rakt upp och ner.

- För att du ska kunna tillgodogöra dig en analys som beslutsfattare, så måste analysens resultat vara utformad så att den passar in i verksamhetens kontext och vardag, menar Johan.

Nya affärsmodeller med hjälp av AI

Men hur kan vi leverera reellt värde genom AI? Famlar vi alla lite efter affärsmodeller i denna hype?

Johan bekräftar att detta är en utmaning för många av Combitechs kunder, och att det inte främst handlar om att vi går in med våra IT-tekniker för att implementera AI-lösningar.

- Många av våra kunder och samarbetspartners vet att de borde ha något med AI att göra, men ofta vet de inte riktigt vad. För oss handlar det då om att börja i rätt ände och tillsammans fundera ut vad som kan ge ett värde i relationen till deras kunder och sedan hur vi implementerar denna strategi.

Förmågan att mäta och dra slutsatser via big data, kan också lösas med hjälp av klassiska analysmetoder. Det måste inte alltid vara så komplexa lösningar, det finns många strängar på analyslyran att spela på, enligt Johan. Det är framför allt fokus på mjuka frågor, det pratas en hel del om hur vi kan förändra organisationskulturer för att kunna dra nytta av AI på rätt sätt.

- Vi får aldrig låta teknikvalen bli det viktigaste. Det viktigaste är istället att vi hittar lösningar som gör olika uppgifter enklare för oss människor. AI ska appliceras på det som människan inte är så bra på. Så att vi människor kan göra det som vi är bra på!

En balansgång

Cyber Security är ett av flera utmanande perspektiv på AI. Vi kan konstatera att det finns utmaningar kring den inbyggda konflikten – ju mer data som vi har tillgång till, desto mer problem ger det oss kring vår integritet och vår privata sfär.

- Å ena sidan vill vi kunna använda hur mycket data som helst, å andra sidan är det ju inte helt sunt att göra det. Vi behöver hitta en balans här och det är inte helt smärtfritt, avslutar Johan Gunnarsson.

Vill du veta mer om AI?

Under hösten 2019 kommer Combitech att arrangera frukostseminarier på temat AI. Information kommer presenteras på sidan för Techxperience Go (som vår frukostseminarieserie heter). Håll gärna utkik!