Lika delar människa och teknik

Kompetensutveckling är mycket mer än bara ett buzzword på Combitech. Det är en del i företagets DNA. Jonas Eklund är utbildningschef på Combitech. Det är han som ytterst ansvarar för det som kallas för Combitech Grow, det vill säga det smörgåsbord av olika kurser, utbildningar, metoder och verktyg som hjälper Combitechs medarbetare att löpande utveckla sig både personligt och professionellt.

- Det som särskiljer oss från många andra IT- och teknikkonsultbolag är att vi har ett starkt fokus på affärsmannaskap och ledarskap. Det handlar bland annat om konsultrollen, det personliga ledarskapet, presentationsteknik, förhandlingsteknik och kommunikation, säger Jonas. 

Det är viktigt att ingenjörerna förkovrar sig i sin tekniska spetskompetens, men för att lyckas som konsult måste man dessutom addera ytterligare en dimension, fortsätter Jonas. Därför har Combitech skapat möjlighet till en gemensam kursvecka där vi har möjlighet att samla medarbetare från kontor runt om i landet.

- Även om vi hela tiden erbjuder fortbildning inom våra verksamhetsområden vill vi också bredda oss i många andra ämnen som är viktigt att behärska i vår roll ute hos våra kunder. Genom detta får medarbetarna möjlighet att vässa och fördjupa sina kunskaper och förmågor kring det som inte handlar om just ens eget specialistområde, säger Jonas.

Combitechs kursvecka i Halmstad har precis avslutats där cirka 700 medarbetare från våra kontor runt om i landet deltog. Förutom utbildningar inom affärsmannaskap och ledarskap så ger kursveckan deltagarna nya kontakter och nätverk inom hela företaget.

Combitech Grow är Combitechs egna kompetensutvecklingsmodell som utgår från det forskningssamarbete med Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, som pågått sedan slutet av 90-talet. 

Konkret handlar det om att kunna erbjuda verktyg, metoder och att få möjlighet att reflektera kring egna erfarenheter, att kunna mötas i nätverk och konferenser och att löpande kunna gå utbildningar och till exempel mentorsprogram. 

- Vi har utvecklat en dialogseminariemetod där medarbetare kan utbyta erfarenheter och utvecklas tillsammans. Dialogseminariemetoden används bland annat inom vårt talangprogram och erfarenhetsutvecklingsprogram för konsulter.

En viktig del av Combitech Grow är det tvååriga Combitech Talent Program som riktar sig till yngre nyanställda.

- Även här är det lika delar fokus på teknik och människa i kursprogrammet. Syftet är att deltagarna ska få utrymme att reflektera och utveckla sina erfarenheter från sina konsultuppdrag som de utför parallellt med programmet. Då märker vi också att produktiviteten ökar.

- Att vara nyfiken och öppen inför att lära är kanske den viktigaste byggstenen i vår företagskultur. Och när vi får växa både på ett personligt och professionellt plan vill vi stanna kvar i företaget, avslutar Jonas. 

>> Läs mer om Combitech Grow.

>>Läs mer om Combitech Talent Program