Bild från LKAB:s verksamhet. Foto: SUM

Integrerade system stödjer arbetet i gruvan

LKAB står inför en förändringsresa för att skapa framtidens gruva som är koldioxidfri, autonom och digitaliserad. En nyckel är att ha en fungerande integrationsmiljö för att hantera informationsflöden och skapa samverkan. Combitech bidrar i arbetet.

Merparten av LKAB:s malm bryts på över en kilometers djup i de två underjordsgruvorna i Kiruna och Malmberget. I början av 2030-talet beräknas malmen vid nuvarande huvudnivåer vara färdigbruten. För att nå nya fyndigheter krävs mer än ständiga tekniska förbättringar. Det behövs ett nytt arbetssätt men också nya samarbeten. Sustainable Underground Mining (SUM) är ett initiativ som bildades av LKAB 2018 där ABB, AB Volvo, Epiroc och Combitech ingår. Tillsammans ska man sätta en ny standard för hållbar gruvbrytning.

- SUM är en viktig del av LKAB:s väg framåt. Med den här satsningen tar vi ett av flera viktiga steg för att ställa om till en klimatsmart industri med människan i centrum, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.

Inom initiativet identifierades fyra strategiska områden: Gruvans layout och teknik, Autonoma, smarta CO2-fria maskiner, Ledningssystem och integration samt Människa och förändring. I den här artikeln fokuserar vi på Ledningssystem och integration. Ett arbete som handlar om att samordna system för att ge verksamheten och medarbetarna underlag att lösa uppgifter.

- Målbilden är att medarbetarna ska få tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt för att kunna ta beslut. Vägen dit är att samla in, sammanställa och presentera data som stöttar det dagliga arbetet i gruvan. För oss på LKAB innebär det att vi får ett snabbare och effektivare beslutsfattande, vilket är en nödvändighet för en framgångsrik gruvproduktion, säger Håkan Tyni, säkerhetsansvarig på LKAB och som arbetar med IT-delarna inom SUM.

Håkan Tyni, säkerhetsansvarig på LKAB. Foto: LKAB

- På Combitech har vi med oss erfarenhet från flera branscher, bland annat flygindustrin. Den branschen har kommit långt i att integrera system som ska hjälpa medarbetaren att göra rätt saker vid rätt tid. Gripen är ett bra exempel där piloten behöver sammanställd information för att snabbt kunna ta beslut i pressade situationer. Det handlar om system som sorterar information och presenterar det som behövs i stunden, berättar Björn Rudin, digitaliseringsrådgivare på Combitech.

Björn Rudin, digitaliseringsrådgivare på Combitech. Foto: Combitech

Att skapa förutsägbarhet

LKAB har skapat en plattform för att samla in data från de många system som finns i gruvan. Combitech har hjälpt till att kravställa och utveckla miljön. I arbetet har man inspirerats av hur andra verksamheter arbetar.

- För att lyckas är det viktigt att lära och inspireras av andra, framförallt inom andra branscher och domäner. Det finns principer och lösningar som går att anpassa till en verksamhets specifika förutsättningar, men det kräver ett öppet sinne. Jag upplever att LKAB har precis det. De ser möjligheten att hitta informationsglapp mellan system och medarbetare. Till exempel informationsluckor som leder till onödiga ledtider och beslut som löser ett lokalt bekymmer men istället skapar problem någon annanstans i kedjan, säger Björn Rudin på Combitech.

I arbetet med plattformen har Combitech-konsulter med specialistkompetens inom utveckling av molnbaserade tjänster, informationssäkerhet och systemarkitektur jobbat ihop med LKAB:s egna medarbetare. Tillsammans har de byggt ett verktyg för snabba leveranser, där det kan ske releaser flera gånger per dag. LKAB kan på så sätt testa teknik och lösningar ofta, vilket möjliggör snabba återkopplingar och kreativa lösningar. Det är också kostnadseffektivt.

- Förr gjordes systemreleaser ofta en gång per år. Det innebar en lång väntetid samt en stor mängd kodändringar att integrera och testa. Att istället göra mindre och anpassade releaser skapar snabbhet och trygghet. Vi kan till exempel skapa upp en app som löser en arbetssituation smidigare för en specifik yrkesgrupp, säger Håkan Tyni på LKAB.

- Att arbeta på det här sättet gör att det går fort att adressera ett behov och utvärdera en lösning. Det som tidigare kunde ta månader går nu på några veckor. Vi kan enkelt sätta upp de lösningar som behövs för skarpa tester. Integrationsmiljön ger förutsättningar att utvärdera lösningar och teknik under SUM-projektet, säger Björn Rudin på Combitech. 

Maskinen Easer L. Foto: Epiroc

Om SUM

Sustainable Underground Mining (SUM) ett initiativ som bildades av LKAB 2018 där ABB, AB Volvo, Epiroc och Combitech ingår. Tillsammans ska man sätta en ny standard för hållbar gruvbrytning.

SUM handlar om att identifiera och testa lösningar för framtidens gruvdrift. Rekommendationerna är en del av den rapport som ska vara klar 2023 och baseras på skarpa tester, simuleringar och dialoger. Rapporten utgör en rekommendation kring hur arbetet efter 2030 ska bedrivas.

Läs mer på SUM:s webbplats.

Nedan hittar du en visionsfilm över arbetet inom SUM-projektet (klicka i bilden).