I Almedalen sker möten för att främja ett säkrare samhälle

Under Almedalsveckan, 30 juni -7 juli, deltar Combitech på bred front i flera olika aktiviteter ihop med kunder och samarbetspartners.

Vice VD Lars Ydreskog reser för första gången till Gotland för att delta vid inte mindre än tre programpunkter:

- I år ser jag att vi på Combitech har en viktig roll att fylla. Min förhoppning är att vår närvaro kan ge goda effekter för det säkra samhälle vi vill vara med att bygga, berättar Lars. 

Lars främsta anledning till att delta just i år är att nyttja Almedalen som en mötesplats i syfte att främja samverkan mellan olika branscher och sektorer så väl som mellan privat och offentlig sektor. 

- Nu har vi chansen att skapa givande möten mellan våra samarbetspartners och kunder. Möten som resulterar i förändring på riktigt, verkliga planer för hållbara lösningar och framtidens digitala ekosystem, säger Lars.

Towe Lindqwister och Anton Lif , rådgivare inom krisberedskap och kommunikation, är även de på plats för att driva Combitechs hjärtefrågor. Towe deltar i en demonstration av spelet ”Om betalsystemet kraschar; hur ska samhället agera”.  Spelet har som syfte utveckla systemförståelse hos samhällsaktörer i Sverige.

- Med utgångspunkt i att ”om tjänsten är gratis – då är du varan” vill jag bidra med mina reflektioner och synpunkter kring hur vi skapar ökad medvetenhet och förmåga till informationssäkerhet. Jag kan särskilt bidra med exempel på hur individer, företag och organisationer medvetet eller omedveten läckt information som sedan används av olika aktörer för att påverka samhällsdebatten i önskad riktning, berättar Anton.

Måndag 1/7

Framtidens hållbara och digitaliserade gruva - nästa steg för det svenska industripartnerskapet.

Medarbetare: Lars Ydreskog deltar som panelmedlem

Arrangör: ABB ab Tid:  1/7, kl. 11.00

Tisdag 2/7

Hur tillvaratar vi innovationskraften för att tillsammans uppnå de globala målen? 

Medarbetare: Lars Ydreskog deltar i innovationsseminarium

Arrangör: Skanska Tid: 2/7, kl.09.00

Agenda 2030 - Affärspottentialen i klimatomställningen 

Medarbetare: Lars Ydreskog deltar vid ett middagssamtal

Arrangör: Swedbank Tid: 2/7, kl.19.30

 

Onsdag 3/7

Ändrade mediegrundlagar - ska bara överheten ha tillgång till offentliga rättsdatabaser? 

Medarbetare: Anton Lif deltar som panelmedlem

Arrangör: Säkerhetspolitisk Arena, Verifiera AB Tid: 3/7, kl.15.00

Sverige är under attack!

Medarbetare: Anton Lif deltar som paneldeltagare 

Arrangör: SäkerhetsBranschen Tid: 3/7, kl.16.00