Husqvarnas IoT-hub

För knappt ett år sedan skapade Husqvarna Group en ny hub för utvecklingsfrågor relaterade till Internet of Things. – Vi insåg att det krävdes ett multidisciplinärt grepp på den här frågan. Vår uppgift är att sätta en road map för samtliga divisioner inom koncernen när det gäller IoT, ­berättar Petra Sundström som är chef för hubben.

– Likt alla andra bolag så ser vi att det snackas om IoT överallt, fortsätter Petra Sundström. Det som har hänt som direkt påverkar oss är att det nu är både tekniskt och prismässigt möjligt att sätta in komponenterna i våra produkter. Nu måste vi internt sätta kartan för vad som är möjligt att göra och i vilken takt.

Enligt Petra är det inte bara produktutvecklingen som påverkas av att produkterna kan kommunicera i allt större utsträckning med människan och sinsemellan. 

– Vi måste förstå att IoT kommer att påverka hela företaget. Inte bara marknad och sälj, utan hela sättet att möta kunden. Vi kommer inte heller att prata om enskilda uppkopplade produkter, utan om hela ekosystem. 

Från produkter till Fleet Management

Ett exempel inom marknadssidan är att erbjuda större kunder en optimering av maskinparken. Det är något som kan tas till en helt ny nivå när det går att se exakt hur, när och hur mycket maskinerna används. 

– För en kund som har flera tusen maskiner av olika slag kan det här göra stor skillnad ekonomiskt. Och för oss är det en fördel att få tillbaka information om hur maskinerna används, för att kunna utveckla dem ännu bättre i nästa steg. Samtidigt kan vi inte förutsätta att kunderna bara plockar upp den här nyheten utan vidare. Vi har ett arbete att göra här. Vi måste ta fram pilotcase, skapa utbildningar, träna våra egna återförsäljare och inte minst lära oss att tänka på ett annat sätt.

IoT-lösningarna handlar inte bara om ren återmatning av driftinformation. Inom bevattningslösningar har Huqvarna utvecklat ett Smart Garden System, där sensorer mäter fuktighetsnivåerna i jorden. Genom att koppla på information om solljus och väderprognoser kan maskinerna själva ta beslut om när bevattning behövs och om vattenspridarna ska stänga av sig för att låta robotgräsklipparen göra sitt jobb utan att få en ovälkommen dusch. 

På så sätt kombineras information från externa datakällor, samtidigt som maskinerna kommunicerar sinsemellan för att ta bästa möjliga beslut på egen hand och driftsdata kan rapporteras hem till en central server.  

– För vår del blir det på sikt en ny affärsmodell där kunden kan komma att prenumerera på tjänsten, konstaterar Petra Sundström. Vi förändras från att vara ett rent produktföretag till att bli ett produkt- och tjänsteföretag. 

Vi måste förstå vad som är vår konkurrensfördel

– Samtidigt måste vi förstå vad som är vår kärna, fortsätter Petra; att vår konkurrensfördel är vad vi vet om produkterna. Vi lägger på ett tjänstelager för att addera värde, men grunden är fortfarande våra produkter. Utifrån dem kan vi gå vidare och utveckla nya tjänster och lösningar för kunden, exempelvis »Sharing economy«, där flera kunder delar på en större flotta av verktyg, vilket underlättas av den information vi kan få från IoT-lösningarna.  

Att förstå kärnan i affären blir extra viktigt då vi går mot en värld där de uppkopplade systemen i sin tur kopplas samman med varandra. 

– Kunden kommer att kräva kompabilitet mellan de olika systemen. Att vi inte nått dit ännu är anledningen till att »Smart living« inte har blivit verklighet. Men det är bara en tidsfråga, för kunden vill ha ett hemsystem som styr en rad olika system och produkter. Därför är standardiseringen en jätteviktig fråga för oss. 

Måste vara kompatibla med flera standarder

Husqvarna är därför noggranna med att följa utvecklingen, men det går inte att vänta tills en standardisering är på plats. 

– Det är troligt att det kommer att växa fram olika standarder inom olika områden som vi måste vara kompatibla med. Kunden kanske har WLAN, då måste våra produkter kunna prata WLAN, eller i de fall mobilen är hubben så kanske våra produkter måste kunna prata blåtand. Vi måste tänka modulärt för att kunna hantera den här utvecklingen. Vi kan inte anpassa oss till alla, men vi måste vara beredda för att kunna hantera åtminstone en grupp av olika protokoll.  

Arbetet medför förstås kostnader och emellanåt dyker det upp frågor internt om det verkligen går att räkna hem satsningarna på den tekniska infrastrukturen. Finns det någon affärslogik i detta?

– Vi kan vända på resonemanget. Den som tror att vi kan bygga morgondagens affärslogik på dagens infrastruktur kommer att bli ifrånsprungen.