Ulrika Dahlin på ICA Sverige berättar om sitt engagemang i totalförsvaret. Ulrika medverkade under Combitechs Totalförsvarsdag 2019.

Hur kan näringslivet bidrar i totalförsvaret? Ulrika Dahlin på ICA Sverige tipsar

Ulrika Dahlin, chef för Risk och säkerhet på ICA Sverige AB, medverkade i en av paneldiskussionerna under Totalförsvarsdagen som Combitech arrangerade i oktober 2019. Vi fick en pratstund med Ulrika efter att hon klivit av scenen.

Varför engagerar sig ICA Sverige i totalförsvarsplaneringen?

Vi på ICA Sverige vill finnas där även imorgon. Vi bedriver verksamhet i hela landet och vill fortsätta göra det långsiktigt, då måste samhället fungera även under höjd beredskap och väpnat angrepp. Vidare är våra handlare en knytpunkt på många orter och de är starkt engagerade i samhällsnära frågor. För oss är det naturligt att vara med och bidra i diskussionen kring uppbyggnaden av totalförsvaret.

Vad ser du att ni kan bidra med?

Vi kan till exempel berätta hur livsmedelsmarknaden ser ut, vilka köp- och kundbeteenden som finns och hur logistikkedjorna är uppbyggda. Kunskap som är viktig i totalförsvarsplaneringen. På lång sikt kan vi bidra kring hur livsmedel distribueras på ett säkert och tryggt sätt under höjd beredskap och väpnat angrepp.

Jag tycker att vi behöver öka takten i totalförsvarsplaneringen och omsätta den kunskap vi har i praktiken, både inom offentlig sektor och i näringslivet. När det brann i de svenska skogarna för några somrar sedan engagerade vi på ICA oss, vi gjorde det på eget initiativ. Det var ett skarpt läge där vi fick samordna oss internt, fråga berörda länsstyrelser vilken hjälp de behövde och i samverkan med andra få fram förnödenheter. Via vårt befintliga distributionsnät på ICA gick det snabbt att leverera vatten, frukt, jordnötter och så vidare för att stötta räddningspersonal, frivilliga och drabbade personer. Jag ser gärna att vi, när svåra situationer uppstår, fortsätter hjälpas åt i samhället och tillsammans löser utmaningar. Det är bra tillfällen att skarpt testa kunskap och lära oss samverka mellan olika verksamheter och organisationer.

Vad tar du med dig från Totalförsvarsdagen?

Det är positivt att Combitech bjuder in till en diskussion och lyfter näringslivets roll i totalförsvaret. Jag ser att diskussionen ser annorlunda ut idag än för några år sedan, det finns mer samsyn. Vi vill samma sak – bygga ett motståndskraftigt Sverige. Möjligheterna är många men vi behöver lista ut hur vi ska göra och komma vidare. Vi kan inte bara planera och reflektera, kunskapen måste omsättas och testas.

Vilka är dina tre tips till andra aktörer i näringslivet som vill engagera sig i totalförsvarsplaneringen?

  • Tips 1: Fundera igenom vad ditt bolag kan bidra med och vad som är er absoluta styrka i totalförsvaret.
  • Tips 2: Var tydlig med vilka behov ni har för att kunna bidra på ett hållbart sätt.
  • Tips 3: Engagera dig i de forum som finns i din bransch inom området och uppmuntra din branschorganisation att vara aktiv.

Har du frågor når du Ulrika via ICA Sveriges växel, se ICA:s webbplats för kontaktuppgifter.