Amanda Martinsson & Anna Rydén filmar Katarina Vangdal för att analysera rörelsen i golfsvingen.

Hur AI kan fullända golfsvingen

Just nu genomför flera studenter sina examensarbeten på Combitech. Bland dem finns Anna och Amanda som har arbetat med ett projekt som kallas "the perfect swing" - de har analyserat en kroppsrörelse med maskininlärning för att på så sätt lära den hur den perfekta golfsvingen ser ut.

- Det har varit ett riktigt roligt projekt eftersom vi så tydligt kan se hur det kan påverka golfsporten positivt! Vi har identifierat ett konkret problem och hittat en lösning som kan gynna både hobbyspelare och professionella spelare, säger Amanda Martinsson.

Projektet & hur det började

The perfect swing började som en idé och slutade med stor framgång. Combitechs VD Hans Torin var på golfbanan när idén kom till honom: hur kan tekniken hjälpa oss att förbättra vår golfsving? När Anna & Amanda först hoppade på projektet var det dock inte uppenbart hur projektet skulle genomföras.

- Det var faktiskt mycket skepsis i början av projektet, vi visste inte ens om det var möjligt! Projektet bestod av komplicerade beräkningar och mycket data. Men vi fick det att fungera! Säger Anna Rydén.

Projektet genomfördes i två faser, den första bestod av att hitta ett neuralt nätverk som kunde extrahera information från videor av människor som svingade en golfklubb. Datan använde de därefter som input till deras modelleringsprogramvara. Den andra delen handlade om att skapa en biomekanisk modell som kunde analysera data från det neurala nätverket.

- Vi använde ett tränat neuralt nätverk som är optimerat för att ta ut 3D-positioner på en människokropp, och därefter använde vi produktionen från nätverket för att styra en biomekanisk modell i ett modelleringsprogram, säger Amanda.

Framtiden & hur teknik kan hjälpa golfare runt om i världen

Anna och Amanda hoppas att deras projekt kan resultera i en applikation för telefoner i framtiden. Detta skulle hjälpa golfare runt om i världen att analysera sina egna rörelser i realtid för att få direkt feedback om deras teknik på golfbanan.

- Annas och Amandas projekt kan hjälpa den professionella golfaren, såväl som hobbygolfaren - och det är det som gör det så bra. Om vi ​​kan ge fler människor tillgång till sådan teknik skulle det göra stor skillnad för många spelare där ute! Säger Katarina Vangdal, kapten för svenska golfförbundet.

Idag är tekniken som används för att analysera kroppens rörelse när man svingar en golfklubb begränsad. Mätningarna som görs är krävande eftersom man måste vara i ett labb med flerkamerasystem eller ta med en mätutrustning på plats - vilket innebär att man måste sätta ihop utrustningen och sedan ta ner den igen. Detta gör det både dyrt och tidskrävande.

- Idag, när vi gör dessa typer av mätningar, är det mest för att förhindra skada - du vill hitta en rörelse som är hållbar under en golfares hela karriär. En golfsving är en ganska extrem och ensidig rörelse - så när vi gör saker som detta är det definitivt i förebyggande syfte för att säkerställa att vi använder kraften på ett smart sätt, säger Katarina Vangdal.

Förutom att hjälpa golfare runt om i världen kan denna teknik användas i flera sporter och för fler ändamål. Det kan också göra golf och andra sporter mer tillgängliga.

- Tekniken öppnar upp möjligheter för spelare att analysera sina egna rörelser i realtid. Vi har sett en uppåtgående trend inom teknik som den här –till exempel appen runkeeper som håller reda på hur du springer! Plötsligt kan du lära dig en sport utan att vara beroende av en instruktör eller PT, säger Anna.