I augusti genomfördes den etisk hacking-tävlingen Midnight Sun CTF.

Goda hackare skapade motståndskraft

Den 17 till 20 augusti arrangerades Midnight Sun CTF, som är en etisk hacking-tävling. Deltagarna fick möta olika tekniska utmaningar som exempelvis att kringgå säkerhetsfunktioner eller hitta digitala spår. Tävlingen anordnades av Cparta med Combitech och andra företag som partner.

 Det finns så många duktiga hackers på den goda sidan och som vill skapa mervärde för samhället. Det är värdefullt att de får visa upp allt de kan, vilket skedde. Utöver erkännande och nöje finns även goda möjligheter att knyta kontakter med oss i branschen, industrin och myndigheter. Det var värdefulla dagar för oss alla, säger Sebastian Carlsson, chef för cybersäkerhetsdivisionen på Combitech och vice vd.

CTF står för "Capture The Flag" och kan liknas vid ett spel där de tävlande ska hitta något bakom en låst dörr, i ett mörkt rum. Tävlingen är betydelsefull av flera anledningar. För det första bidrar det till att öka medvetenheten och kunskapen inom cybersäkerhetsområdet, både bland allmänheten och yrkesverksamma. Genom att delta i dessa evenemang kan personer lära sig om de senaste hoten, teknikerna och bästa praxis inom säkerhet, samt hur man skyddar sig själva och sina organisationer. För det andra främjar det innovation och samarbete inom cybersäkerhetsgemenskapen. Genom att skapa och lösa komplexa och realistiska problem kan deltagarna och sponsorerna få insikt i och utveckla nya verktyg, metoder och lösningar. 

– Tävlingar som det här skapar nya infallsvinklar för att ta itu med några av de nuvarande och framväxande cybersäkerhetsfrågorna och trenderna som påverkar individer och organisationer runt om i världen. Exempelvis ser vi en ökning av ransomware-attacker men också attacker mot sårbarheter som kan uppstå genom att allt fler maskiner och enheter kopplas upp mot internet. Vi hade stort intresse från deltagarna och hoppas att vi får se några av dem som kollegor hos oss framöver, säger Henrik Ryttergard, cybersäkerhetsexpert på Combitech. 

För mer information om arrangemanget

Midnight Sun CTF webbplats.