Foto: Lo Birgersson

Combitech utvecklar framtidens säkra ekosystem

Uppkopplade, självkörande fordon ger nya möjligheter men också utmaningar kring cybersäkerhet. Combitech deltar aktivt i utvecklingen av fordonsindustrins ekosystem.

Digitala ekosystem – ett begrepp värt att lägga på minnet. Ja, i framtidens samhälle knyter vi ihop de digitala trådarna och samverkar för att skapa värde för människan. Inom fordonsindustrin ligger stort fokus på ökad produktivitet och reducerad energiförbrukning. Detta uppnås bland annat genom flödesoptimeringar där flöden balanseras, köbildning kan undvikas och antal fordon optimeras.

På Combitech finns stor erfarenhet och kunskap från digitaliseringen av flyg-, försvars- och telekomindustrin. Parallellt deltar bolaget aktivt i utvecklingen av nästa generations telekomnät, effektiva 5G-nät med lanseringar redan i år. 

– Vi kan facilitera hela transformationen åt våra kunder. Just nu är vi bland annat involverade i ett spännande samverkansprojekt med LKAB, vilket är Sveriges största digitaliseringsprojekt, säger Christer Berntsson, Key Account Manager Automotive på Combitech.

”Vi är stolta över att vara med och skapa ett tryggare och mer hållbart samhälle”

Combitech är med och driver projekt kring självkörande fordon för gruvmaskiner, lastbilar, bussar och personbilar. Vi ser ett stort intresse kring kombinationen av Cyber Security och Safety i fordonsbranschen. För uppkopplade och autonoma fordon är det avgörande att dess kritiska system inte kan hackas samt att de har en säker systemarkitektur. Combitech erbjuder spetskompetens för fordonsindustrin via teamet Cyber Security Center of Excellence på Lindholmen i Göteborg, mitt i fordonsindustrins centrum.

I en framtid med en explosion av uppkopplade system och enheter genereras en otroligt stor mängd information som måste skyddas på olika nivåer. Det handlar inte bara om sekretess utan också om riktighet och spårbarhet. 

– Inom Combitech finns Cyber Security och Safety i vårt DNA. Att bygga stora ekosystem är en vinst för samhället och att skydda det är viktigt. Vi är stolta över att vara med och skapa ett tryggare och mer hållbart samhälle, säger Jonas Stewén, Business Area Manager på Combitech.

Men är företagen redo att transformera sina affärsmodeller? Jonas Stewén menar att framtiden tillhör verksamheter som vågar omvärdera sin affär, samverka på nya sätt och erbjuda slutanvändaren ett mervärde. Digitalisering är inte ett självändamål.

– Ekosystemet är en levande organism. Därför måste vi bygga flexibelt och det måste finnas arkitektur som klarar av det. Vi måste hela tiden ha ögonen på vad som mer kan integreras. På Combitech ligger vi i framkant och har kompetens för att nå i mål, avslutar Jonas.

Text: Eva Rydinger
Artikel från Ny Teknik