Framtidens förmågor är
dagens viktigaste prioritering

På Combitech har vi allt som krävs för att fortsätta utveckla sådant som gör världen lite bättre - vi har unik kompetens och lång erfarenhet. Men för att fortsätta verka inom framtidens teknik behöver vi också skapa rätt förutsättningar för framtidens medarbetare. Därför satsar vi på människor.

– Vi säkrar framtiden genom att inkludera och samarbeta med aktörer som främjar ungas passion för teknik. Vi vill skapa förutsättningar där alla känner sig välkomna och respekterade i teknikbranschen, och det gör vi bland annat genom att samverka med aktörer som fångar upp framtidens arbetskraft, säger Jonas Eklund, kontorsansvarig på Combitech i Linköping.

Vi satsar på unga

Combitechs engagemang för unga sträcker sig från Combitech Talet Program – där unga talanger omvandlas till erfarna konsulter – till kontorsspecifika initiativ runt om i landet. Combitechs kontor i Trollhättan engagerar sig bland annat i ungdomars intresse för teknik genom projekt och samarbeten såsom Innovatum och First Lego League.

– Just nu är vi med i ett projekt kallat ”kraftledningar” där högstadieungdomar och gymnasieungdomar får ta del av miniföreläsningar om bland annat AI. Vi gör detta för att öka, och ta vara på, ungdomars intresse för teknik, säger Emma Wikström, affärsområdeschef i Trollhättan.

Ett återkommande samarbete i Linköping

Combitech engagerar sig också för andra året i rad i Code Summer Camp - ett initiativ från Linköping Science Park där programmeringsintresserade barn och unga mellan 7–17 år samlas för att utveckla sitt intresse. 

– Det är viktigt att uppmärksamma barns och ungas intresse för programmering i tidig ålder! Vi vill att de ska få testa på och utforska programmering på ett lekfullt sätt utan krav - på så sätt hoppas vi att de behåller sitt intresse och ser möjligheter i en framtida utbildning inom området! Säger Anna Broeders, en av de ansvariga för Code Summer Camp. 

Combitech bidrar med medel för att fler unga ska få möjlighet att delta till reducerad kostnad. 

– Att möjliggöra för barn och unga att utveckla sitt intresse för programmering oavsett bakgrund eller socioekonomisk situation är otroligt viktigt för oss. Vi ser ett stort behov av ökad arbetskraft både nu och i framtiden – finns det något bättre sätt att säkra framtiden på än att bidra till att ungas passion kan komma att bli deras framtida sysselsättning? Säger Jonas Eklund.