Frågor och svar om Robot Process Automation

Rutinarbete finns på alla arbetsplatser och är ofta betungande för verksamheten. Att använda modern teknik för att avlasta medarbetarna är välkommet. Här berättar Magnus Brobeck, affärsutvecklare inom IT-området, om fördelarna med Robot Process Automation (RPA).

Vad är RPA?

- RPA är ett teknikområde vars syfte är att frigöra tid från medarbetare genom att automatisera tidskrävande och monotona arbetsuppgifter. Genom automatisering skapas ökad effektivitet såväl som sänkta kostnader, samtidigt som medarbetarna kan fokusera på mer stimulerande arbetsuppgifter. 

Tekniken och arbetssättet kan användas där det finns tydliga regelverk som styr hur olika ärenden och uppgifter ska bedömas och hanteras. Det handlar om arbetsmoment som görs ofta och som ska utföras på samma sätt varje gång. Uppgifter där det är viktigt att följa en föreskriven process.

Inom offentlig sektor kan det exempelvis vara digitala ansökningar för tjänster inom skolval, viteshantering och bidragsansökningar. Inom näringslivet kan det exempelvis vara fakturahantering och cv-matchning.

Hur skapas en RPA-tjänst?

- På Combitech sätter vi oss alltid ned tillsammans med kunden och gör en processkartläggning först. Det betyder att vi i samtal lyssnar in hur kundens medarbetare jobbar. I den delen ingår att ställa frågor och se om arbetsprocessen kan ändras för att bli mer effektiv och säkrare än vad den är idag. Vidare undersöker vi om det går att utföra flera arbetsmoment samtidigt och på så sätt spara tid. 

- Sedan hjälper Combitechs konsulter till att utveckla ett program. Här finns ett flertal olika verktyg att använda sig av, alla med olika styrkor och svagheter. Verktyget låter oss automatisera processer eller arbetsuppgifter.

- Roboten, som är ett system i detta fall, kan arbeta snabbt och outtröttligt. Den kan i princip arbeta dygnet runt med uppgifter som ofta är monotona och tidsödande för oss människor. Roboten blir inte trött och kan inte begå enkla misstag.

På vilket sätt sparar det tid?

- Om vi tar bidragsansökningar som exempel kan roboten hantera majoriteten av ansökningarna. Handläggaren kan ägna sig åt de ansökningar där det är komplicerat eller finns en osäkerhet. RPA handlar om att plocka bort tidskrävande arbetsuppgifter från medarbetaren och skapa tid för annat viktigt, till exempel samtal och dialog. 

Vilken erfarenhet har Combitech inom RPA?

- Vi hjälper kunder att skapa sådana här tjänster, till exempel har vi stöttat flera kommuner. Vi hjälper också våra egna kollegor inom Combitech och ser hur vi kan effektivisera processer. 

- Säkerhet är centralt i arbetet med att automatisera en arbetsplats. Vår långa erfarenhet av IT- och cybersäkerhet är nyckeln till trygga och säkra system.

Hör gärna av dig till mig så berättar jag mer (se kontaktkort till höger).