Combitech deltar i konsultbranschens initiativ för ett fossilfritt Sverige

Tillsammans med mer än 40 företag från IT-konsultbranschen deltar Combitech i arbetet med en färdplan för en fossilfri, klimatpositiv och konkurrenskraftig IT-konsultsektor 2045. Färdplanen ska tydliggöra hur IT-konsultbranschen, tillsammans med användare av digitala lösningar, politiker och andra beslutsfattare, kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige som driver fram globalt hållbara lösningar.

I juni 2017 beslutade Sveriges riksdag att Sverige ska vara klimatneutralt 2045. Det kommer att kräva en transformation av hela samhället och många tekniksprång måste genomföras på kort tid.

De lösningar som IT-konsulterna hjälper till att implementera har mycket stor potential. Genom att skapa en samsyn i branschen kan IT-konsulternas färdplan bidra till att utvecklingen mot fossilfria och klimatpositiva affärsmöjligheter möjliggörs och påskyndas genom strategiska uppmaningar och förslag.

- Digitaliseringen och omställningen bort från fossila bränslen är två områden där utvecklingen går snabbt nu. Om vi kan få dem att kugga in i varandra är förändringspotentialen enorm. IT-konsultbranschen kan bidra med lösningar och påskynda arbetet för andra branscher och på det sättet stärka den fossilfria konkurrenskraften för hela Sverige, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för initiativet hos Fossilfritt Sverige.

- IT-konsultbranschen har stora möjligheter, och stort ansvar, för att minska samhällets miljöpåverkan och bidra till uppfyllnad av Parisavtalets klimatmål. Våra digitaliseringsprojekt ihop med bland annat gruvindustrin har potential att minska hela Sveriges totala utsläpp med flera procent – det är därför naturligt att vi står bakom vår bransch färdplan, kommenterar Combitechs VD Hans Torin.

Färdplanen kommer att presenteras för regeringen under i början av 2019.

Här kan du läsa mer om färdplanen.