Forskningsarena för samverkande autonoma räddningssystem

Saab och Combitech deltar i ett nationellt projekt för att utveckla en integrationsmiljö för forskning inom autonoma räddningssystem. Nyligen testades tekniken tillsammans med doktorander i en simulerad sjönödssituation i skärgårdsmiljö.

Saab och Combitech är engagerade i den nationella stiftelsen Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program (WASP). Inom stiftelsen finns arenor där näringsliv och forskare samverkar för att testa teknik och resultat. I den här artikeln lyfter vi fram den arena som fokuserar på samhällssäkerhet (Public Safety) och som heter WARA-PS. Arbetet handlar om att utveckla en forskningsplattform för ett autonomt räddningssystem till sjöss.

Idén inom WARA-PS är att använda autonoma farkoster och tekniska lösningar, som interagerar med varandra och människor, för att bistå personer som hamnat i vattnet och råkat i sjönöd. Räddningssystemet innefattar drönare, autonoma båtar, sensorer, kameror, kommunikationsutrustning och ledningssystem med mera.

​Saab-koncernen har flera engagerade ingenjörer och industridoktorander som deltar i projektet, vidare bidrar verksamheten med ledningssystemet SAFE samt autonoma båtar med tillhörande system och kommunikation. Andra företag medverkar också, likaså forskare från flera svenska universitet inom forskningsområdena artificiell intelligens, positionering, datorseende och autonomi.

Framgångsrik demonstration i skärgårdsmiljö

Arbetet inom WARA-PS har pågått intensivt under senaste året och i september genomfördes den första demonstrationen av tekniken där en sjönödssituation simulerades i skärgårdsmiljö. Två drönare, en autonom båt, en större patrullbåt och ledningssystemet testades tillsammans med sensorer, kameror och kommunikationsutrustning vid ett angränsat område i närheten av Västervik.

Demonstrationen blev en framgång och alla inblandade fick med sig flera insikter och kunskaper som nu tas vidare till succesivt mer utmanande demonstrationer under kommande år. Du kan se en film och läsa mer om själv demonstrationen från tillfället på WASP:s webbplats, klicka här.

- Det händer saker när forskare och näringsliv möts för att tillsammans lösa problem under verkliga förhållanden. De gränsöverskridande diskussionerna tar vi med oss in i våra respektive verksamheter och forskning. Om ett år hoppas vi att de flesta av de 15 doktorander som är engagerade i den här delen av WASP kan visa upp resultat samtidigt som vi inom näringslivet fortsätter utveckla vår teknik och produkter, säger Jesper Tordenlid, projektledare för WARA och senior utvecklare på Combitech.

Ledningssystem och autonoma farkoster

När autonoma farkoster ska samverka och även koordineras med insatser från räddningstjänst behövs ett säkert och robust ledningssystem. Valet föll därför på SAFE-plattformen som är utvecklad inom Saab-koncernen. Konsulter från Combitech har bidragit i att skräddarsy plattformen för att passa behoven inom WARA-PS. Läs gärna mer om SAFE på Saabs webbplats, klicka här.

Den autonoma båten, som kallas Piraya, kommer från Saab Kockums och är utrustad med allehanda instrument, såsom kameror, ekolod och kommunikationsutrustning. Farkosten är en testbädd för olika sensorer. Du kan läsa mer om den på WARA:s webbsida, klicka här.

Saab är också aktiva i det tvärfunktionella forskningscentret SMaRC, Swedish Maritime Robotics Center, där nya teknologier inom undervattensområdet studeras.

- En samverkan mellan WARA-PS och SMaRC skulle skapa en större förmåga där autonoma farkoster - ovan, på och under ytan - samarbetar i gemensamma uppdrag. Det ger också våra doktorander ett större nätverk att dela idéer inom sina forskningsområden, vilket ger vassare forskningsresultat, säger Jesper Tordenlid, projektledare för WARA.

Vad händer framåt inom WARA?

Forskningsprojekt, som WASP och WARA, är viktiga för att Sveriges näringsliv och forskning ska vara konkurrenskraftig och ligga i framkant. Men det är också betydelsefullt för att samhället ska kunna dra nytta av tekniken. Vi kommer att rapportera mer om projektet lite längre fram.

- Saabs framtida erbjudanden kommer till stor del att handla om bemannade och autonoma system som samverkar för att lösa utmanande uppgifter. Forskning på denna typ av smarta system som interagerar med människor är avgörande för att vi ska ha rätt kompetens långsiktigt. WARA-PS, som demonstrationsarena inom området, är ett utmärkt exempel på hur forskning och industriella behov växelverkar, säger Gunnar Holmberg, affärsutvecklare för framtida flygsystem, som koordinerar WASP-projektet på Saab. 

Om WASP

Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är ett nationellt initiativ för strategiskt grundforskning, utbildning och fakultetsrekrytering inom artificiell intelligens, autonoma system och programutveckling. Ambitionen med stiftelsen är att bidra till att Sverige får en internationell erkänd och ledande ställning inom de utpekade områdena. Läs gärna mer på webbplatsen, klicka här


Bild och film - Linköpings universitet.