Så här såg det ut i Linköping 3 oktober 2016 när 150 förväntansfulla medarbetare gjorde sin första arbetsdag på Combitech.

Ettårs-jubileum med mersmak

Nu har det gått ett år sedan Combitech välkomnade drygt 300 ingenjörer från Ericsson. Hur har det gått? Och hur ser det ut framåt för konsulterna?

3 oktober förra året gjorde 311 ingenjörer från Ericsson sin första arbetsdag på Combitech. Hälften i Linköping och hälften i Göteborg. Men det handlade inte bara om att byta arbetsgivare. De nya medarbetarna skulle nu gå från ett produktbolag till att vara konsulter i sin yrkesroll. Tiden före oktober hade föregåtts av intensiva förberedelser. Allt ifrån anställningsavtal till lokaler, IT och ekonomi skulle falla på plats på mycket kort tid.

Hälften har nya uppdrag

Så hur ser det ut idag, ett år senare?

-Det har gått jättebra. De allra flesta medarbetarna har stannat kvar hos oss och ungefär hälften har nya uppdrag idag jämför med för ett år sedan. Vid årsskiftet kommer ¾ att ha nya uppdrag, berättar Magnus Bergström, biträdande divisionschef för division Communication och den som ansvarade för integrationen av den nya verksamheten.

Mycket fokus har lagts på att introducera de nya medarbetarna i Combitech, både vad gäller praktiska rutiner och det som handlar om företagskultur och konsultrollen. Bland annat gjordes hela 24 introduktionspass kring praktiska frågor och en gemensam introduktionsdag med Combitechs ledning. De nya medarbetarna har också fått ta del av Combitechs kompetensutvecklingsutbud, vid kursveckor och i andra sammanhang.

- För egen del har jag svårt att se något som kunde gjorts bättre. Efter det första informationsmötet, drogs integrationsprojektet snabbt igång med kontinuerlig information och flytten gick smidigt. Sedan fanns det självklart flera individer som gick igenom en sorgeprocess av att, i viss mån ofrivilligt, lämna en känd arbetsgivare efter många år, berättar Helene Ankarswärd, konsult i Linköping.

Martin Siverbäck, konsult i Göteborg, instämmer:

-Det mesta har fungerat bra och det bästa med bytet är nog ändå att arbeta på ett företag i medvind, som växer och ser nya möjligheter. Det gör mycket för det allmänna välbefinnandet att känna att man är del av något framgångsrikt. Dessutom har jag fått ta med mig mina arbetskamrater så jag känner det inte som att det kostat mig något.

Viktig roll i digitaliseringen

Rent affärsmässigt så har intresset för kompetensen hos de före detta Ericsson-medarbetarna varit stort.

-I digitaliseringen är den kunskap som dessa medarbetare besitter kring kommunikationsteknologi central och lägg därtill deras erfarenhet att jobba med agil produktframtagning och teamarbete. Detta kompetenstillskott har varit väldigt viktigt i nya affärer, berättar Magnus Bergström.

Hur ser då framtiden ut för verksamheten och för konsulterna?

-Det här året har varit en fantastisk energiinjektion med nya medarbetare och nya uppdrag i en ny arbetsmiljö. Och för egen del är min kompetens och erfarenhet efterfrågad av Atlas Copco, där jag har gått in i ett mycket spännande projektledaruppdrag, berättar Robert Raschperger som är konsult på Combitech i Linköping.

För Helene Ankarswärd väntar i dagarna ett nytt uppdrag utanför Ericsson:

-Det bästa har varit att få ta del av Combitech GROW, att inte bara springa från uppdrag till uppdrag, utan fått ta del av kurser och utvecklas. Det är också ett lyft att se något helt nytt, spännande vänta runt hörnet.

Även Martin Siverbäck ser flera möjligheter framåt:

-Framtiden ser ljus ut, jag trivs bra på Combitech, det ser ut som att vi kommer ha intressanta uppdrag under långt tid framöver och jag försöker utnyttja företagets möjligheter till kurser och att prova nya saker så ofta jag kan, avslutar Martin.

Mer läsning

Flera medier har uppmärksammat ettårs-jubiléet:

Från depp till pepp - Göteborgsposten 171009

Ett år sedan Combitech tog över Ericsson-ingenjörerna - Corren 171022